Meditation is giving offenders an enlightened outlook on criminal behavior

https://dmc.tv/a5994 รับชม 17,399 ครั้ง เผยแพร่เมื่อ January 13, 2010
บทความถัดไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ รับชม 18,265 ครั้ง

ข่าวดี เรื่อง Meditation is giving offenders an enlightened outlook on criminal behavior

เผยแพร่เมื่อ January 13, 2010 17,399 Views

Share

เพิ่มความคิดเห็นใหม่

กรุณา Login Google เพื่อแสดงความคิดเห็น

Comments

บทความข่าวดี ที่น่าสนใจ
อ่าน
จัดถวาย 2,220 ทุนหลวงเพื่อการศึกษาสงฆ์ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เตรียมจัดพิธีถวายทุนสำหรับพระสงฆ์ ในวันที่ 7 กรกฎาคมนี้ พลอากาศเอกกำธน สินวานนท์ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 7 กรกฎาคมนี้ เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทางโครงการฯ จะจัดพิธีถวายทุนสำหรับพระสงฆ์ ประกอบด้วย 1.ทุนเล่าเรียนหลวงภายใต้การกำกับดูแลของกองบาลีสนามหลวง 81 ทุน เป็นเงิน 824,000 บาท 2.ทุนเล่าเรียนหลวงภายใต้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จำนวน 236 ทุนเป็นเงิน 1,785,000 บาท 3.ทุนเล่าเรียนหลวงภายใต้มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จำนวน 54 ทุน เป็นเงิน 527,000 บาท 4.ทุนเล่าเรียนหลวงภายใต้กองงานพระธรรมทูต 9 ทุน เป็นเงิน 180,000 บาท 5.ทุนพระวิปัสสนาจารย์ ระดับประกาศนียบัตรและระดับปริญญาโทสาขาวิปัสสนาภาวนาหรือเทียบเท่า ถวายผ่านคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติจำนวน 1,000 ทุน เป็นเงิน 5,000,000 บาท 6.โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์เฉลิมพระเกียรติ แบ่งเป็นระดับวิทยากรแม่แบบ 80 ทุน และระดับพระนักเทศน์ประจำจังหวัด 760 ทุน รวม 840 ทุน เป็นเงิน 5,400,000 บาท ซึ่งกำกับดูแลโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ทั้งนี้รวมทั้งหมด 2,220 ทุน เป็นเงิน 12,916,000 บาท

DMC NEWS รับชม 18,259 ครั้ง

อ่าน

DMC NEWS รับชม 18,264 ครั้ง

อ่าน

DMC NEWS รับชม 18,257 ครั้ง

อ่าน

DMC NEWS รับชม 18,256 ครั้ง

อ่าน

DMC NEWS รับชม 18,257 ครั้ง

อ่าน

DMC NEWS รับชม 18,262 ครั้ง

อ่าน
“โครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย” โดยดำริของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ซึ่งได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ และจัดไปแล้วเป็นจำนวน 233 ครั้ง คณะสงฆ์ทั้งสิ้น 418,709 รูป และทางคณะกรรมการจัดงานได้จัดส่งข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากโครงการฯไปช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรจำนวน 266 วัด ร่วมถึงทหารตำรวจ ครูอาจารย์ และชาวบ้าน ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นจำนวน 105 คันรถสิบล้อ รวมน้ำหนักกว่า 2,000 ตัน โดยหมุนเวียนไปให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา,ยะลา,ปัตตานี และนราธิวาส นอกจากนี้ อาหารที่ได้จากการตักบาตรโครงการนี้ยังนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ รับชม 18,265 ครั้ง

อ่าน

DMC NEWS รับชม 18,261 ครั้ง

อ่าน

ข่าวบุญฝากประกาศ รับชม 18,259 ครั้ง

อ่าน

DMC NEWS รับชม 18,259 ครั้ง

ข่าวทั้งหมด
สงวนลิขสิทธิ์ © 2548-2567 DMC.TV All rights reserved. นโยบายความเป็นส่วนตัว - นโยบายคุกกี้