พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค เขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จไปทรงประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2563[ 28 ธ.ค. 2563 ] - [ : 901 ]
พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค
เขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค เขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร

     สมเด็จพระสังฆราช เสด็จไปทรงประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2563

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค เขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร

     เมื่อเร็วๆ นี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2563 จำนวน 321 รูป ณ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ความว่า

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค เขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร

     “ตามที่สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงตั้งเปรียญธรรม พระภิกษุสามเณรที่สอบไล่ได้เปรียญธรรม 3 ประโยค ประจำพุทธศักราช2563 นั้น ในนามคณะสงฆ์ ขอแสดงมุทิตาจิตด้วยความชื่นชมอย่างยิ่ง การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาในโลก การจะมีความรู้ในทางพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท อย่างถูกต้องเที่ยงตรง จำเป็นต้องเข้าใจภาษามคธ ให้กระจ่างทั้งอรรถะและพยัญชนะ ปัจจุบันนี้มีผู้สนใจศึกษาพระพุทธศาสนามากขึ้น ผู้สอนพระพุทธศาสนาก็มีมากขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตามอันตรายสูงสุดสำหรับพระพุทธศาสนา ได้แก่การสอนด้วยวิธีการที่ผิด ตีความหมายผิด และเผยแผ่เนื้อหาผิด เกิดการปลอมปนคำสอนตามอัตโนมติ ทำให้พระธรรมวินัยถูกบิดเบือนไปตามอำเภอใจของผู้กล่าว ดังนั้น การศึกษาให้สามารถเข้าถึงมูลภาษาของพระไตรปิฎก อรรถกถา และคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท จึงเป็นวิธีการสำคัญที่จะทำให้เราทั้งหลาย สามารถรักษาพระธรรมวินัย ให้บริสุทธิ์มั่นคงอยู่ได้ตลอดกาล

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค เขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร

    ท่านทั้งหลายเข้ามาบวชเรียน และเล่าเรียนพระบาลีตามหน้าที่ของพระภิกษุสามเณร นับว่ากำลังเดินมาถูกต้อง ตรงวิถีทางการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ขออาราธนาให้ท่านได้ทบทวนอุดมการณ์ ของการเป็นบรรพชิตและการศึกษาพระปริยัติธรรม เพื่อให้เกิดสติรู้ตัว มีปัญญารู้เข้าใจ ว่าท่านมีบทบาทหน้าที่อย่างไร มีเพศต่างจากคฤหัสถ์อย่างไร

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค เขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร

     เมื่อรู้ภาษาบาลีแล้ว ท่านก็ต้องศึกษาวิจัยพระไตรปิฎก และคัมภีร์ต่างๆ อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น อย่าได้หยุดอยู่เพียงแค่ความรู้ทางภาษาเท่านั้น ประการที่สำคัญที่สุดคือ ท่านต้องเชิดชู และดำรงตนให้เคร่งครัดอยู่ในพระธรรมวินัย เป็นสรณะสูงสุดสำหรับชีวิตของพวกเราทุกรูป
 


พิมพ์บทความนี้   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป