วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดพิธีบุพเปตพลี

วัดพระธรรมกายอิบาราขิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันพระ[ 12 ต.ค. 2564 ] - [ : 463 ]
 วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดพิธีบุพเปตพลี
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
 
 
 
วัดพระธรรมกายอิบาราขิจัดพิธีบุพเปตพลี

 
   เมื่อวันพระ ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายอิบาราขิ  ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศบุญให้แก่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยภายในงานคณะสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย ,อาราธนาศีล 5,อาราธนาธรรม ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยาม พร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ทอดผ้าบังสุกุล ถวายเครื่องไทยธรรม และถวายกองบุญต่าง ๆ แด่คณะสงฆ์ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายมตกะภัตตาหาร นอกจากนี้ยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญ สร้างบารมี พร้อมทั้งได้ร่วมกันนั่งสมาธิ กลั่นใจให้ผ่องใส และอุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปสู่สัมปรายภพ
 
 
วัดพระธรรมกายอิบาราขิจัดพิธีบุพเปตพลี


วัดพระธรรมกายอิบาราขิจัดพิธีบุพเปตพลี

     สำหรับพิธีบุพเปตพลี ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ นอกจากเป็นการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองแล้ว ยังเป็นการแสดงความออกถึงความกตัญญูระลึกถึงผู้มีพระคุณ หมู่ญาติ บุคคลอันเป็นที่รัก รวมถึงครูบาอาจารย์ที่ละจากโลกนี้ไปแล้ว โดยตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณ และมหาปูชนียาจารย์ จะนำบุญนี้ให้ไปถึงแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับ เพื่อให้พ้นจากความทุกข์ และมีความสุขในสัมปรายภพ   อีกทั้งยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอีกด้วย
 
 พิมพ์บทความนี้