กำหนดการทอดกฐิน ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ

กำหนดการทอดกฐิน ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562[ 18 ต.ค. 2562 ] - [ : 16592 ]

กำหนดการทอดกฐิน
ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562

ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ติดต่อสอบถาม โทร. 083-540-6603, 083-540-6613

  

 พิมพ์บทความนี้