โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เพื่อธรรมยาตรา รุ่นที่ 2

โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ รุ่นที่ 2 เพื่อร่วมกิจกรรมธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 7[ 7 พ.ย. 2561 ] - [ : 16104 ]
 
"บวชกตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์"
 
โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เพื่อธรรมยาตรา รุ่นที่ 2
เพื่อร่วมกิจกรรมธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 7
 
"ครั้งหนึ่งในชีวิต บวชอุทิศแทนคุณ"
 
 
ระยะเวลาโครงการ
 
      ตั้งแต่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561 ถึง 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ศูนย์อบรมทั่วประเทศ
 
กำหนดการ
 
     วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เข้าวัด/ศูนย์อบรม
 
     วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่ (ในจังหวัด) : .........................
 
     วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เดินทางเข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม ณ วัดพระธรรมกาย
 
     วันอาทิตย์ที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนกิจกรรมธรรมยาตรา
 
     วันพุธที่ 2 – วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ร่วมกิจกรรมธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่ 7
 
     วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จบโครงการอบรม  
 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
 
     1. เป็นชายแท้ๆ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 
     2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคประจำตัวอื่นๆ ที่ร้ายแรง
 
     3. ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
 
     4. ร่างกายไม่ทุพพลภาพ
 
     5. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม
 
     6. มีคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บวช ตามกฏมหาเถรสมาคม

 

 

อานิสงส์ของการบวช

     1. ยกฐานะจากคนธรรมดาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยที่สมุษย์และเทวดา ยกย่องสรรเสริญ กราบไหว้
 
     2. ได้รับการฝึกฝนกิริยามารยาท การทำงานเป็นทีม และการปฏิบัติสมาธิ(Meditation)ที่สามารถนำไปใช้ ในการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและการศึกษาเล่าเรียน
 
     3. มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามแนวทางพุทธศาสนิกชน
 
     4. บุญกุศลจากการบวช จะช่วยเปิดทางไปสวรรค์ ให้กับตนเอง บิดามารดา หมู่ญาติสนิทมิตรสหาย และผู้ร่วมอนุโมทนา
 
     5. เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับประชาชนทั่วไป ให้หันมาสนใจทำนุบำรึงพระพุทธศาสนาและวัดวาอาราม สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่พุทธบริษัท ๔
 
     6. ช่วยสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนา ที่ปู่ย่าตายาย และบรรพบุรุษของเรารักษาสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ ให้ยืนยาวนานต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน
 
     7. สามารถยกตนให้พ้นจากกองกิเลส บรรลุธรรมที่ละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับ มีมรรคผลนิพพานเป็แก่นสารเป็นที่สุด
 
 
สอบถามรายละเอียด โทร. 02-831-1234

 


พิมพ์บทความนี้