พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 7 รูป

พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 7 รูป ในวันวิสาขบูชา วันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า[ 8 พ.ค. 2561 ] - [ : 1236 ]
 
ขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 7 รูป
ในวันวิสาขบูชา วันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 
เริ่มพิธีเวลา 12.30 น. (พิธีถวายผ้าไตร และบาตร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
โทร. 06-3548-2836, 08-2759-0645
สภาธรรมกายสากล เสา N27 , N25 
 
 
รายนามสามเณร

 
รูปที่ 1
สามเณร   ฉัตรทอง เสาวรส ป.ธ.4
ฉายา        ปคุณชโย
คำแปล     ผู้มีชัยชนะอย่างคล่องแคล่ว
เกิด          วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2538
ภูมิลำเนา  จ.ลำพูน
บิดา          นายสังวาลย์ เสาวรส
มารดา      นางลำเพย เสาวรส
บรรพชา   วันเสาร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2551

 
รูปที่ 2
สามเณร   ชาญชัย ชุ่มชื่น ป.ธ.5
ฉายา       ชญฺญชโย
คำแปล     ผู้มีชัยชนะอันพึงรู้
เกิด          วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2539
ภูมิลำเนา จ.สงขลา
บิดา         นายสมพงษ์ ชุ่มชื่น 
มารดา     นางจำปี สาละลี
บรรพชา  วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

 
รูปที่ 3
สามเณร   สุพรเทพ แซ่ลิ้ม ป.ธ.4
ฉายา        เทวชโย
คำแปล     ผู้มีชัยชนะประดุจชัยชนะของทวยเทพ
เกิด          วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2539
ภูมิลำเนา จ.นครศรีธรรมราช
บิดา         นายสุเทพ แซ่ลิ้ม
มารดา     นางจิราภรณ์ หนูนุ่น
บรรพชา  วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2552

 
รูปที่ 4
สามเณร  ปฏิพล มุ่งประสิทธิชัย ป.ธ.5
ฉายา       พลิทฺธิชโย
คำแปล     ผู้มีชัยชนะด้วยกำลังฤทธิ์
เกิด          วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2539
ภูมิลำเนา จ.สงขลา
บิดา         นายอนุชา มุ่งประสิทธิชัย
มารดา     นางสำรี กาฬพันธ์
บรรพชา  วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2552

 
รูปที่ 5
สามเณร   นัทดนัย วิภาวิน  ป.ธ.5
ฉายา       วิภาวิชโย
คำแปล     ผู้มีชัยชนะอย่างผู้มีปัญญา
เกิด          วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2540
ภูมิลำเนา จ.สมุทรปราการ
บิดา         นายอรัญ วิภาวิน
มารดา     นางทองสี ฮมป่า
บรรพชา  วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2552

 
รูปที่ 6
สามเณร   โนบุ ทาคาซินา  ป.ธ.6
ฉายา        จกฺกชโย
คำแปล     ผู้มีชัยชนะด้วยจักรแห่งธรรม
เกิด          วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540
ภูมิลำเนา  จ.กรุงเทพมหานคร
บิดา          นายฮิโรชิ ทาคาซินา
มารดา       นางฮิโตมิ ทาคาซินา
บรรพชา   วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2552

 
รูปที่ 7
สามเณร    ธนากร สุนีย์ ป.ธ.5
ฉายา        ธุตชโย
คำแปล     ผู้มีชัยชนะด้วยธรรมเป็นเครื่องขัดเกลา
เกิด          วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2540
ภูมิลำเนา  จ.อุบลราชธานี
บิดา          นายจำปี สุนีย์
มารดา      นางรินจง สุนีย์
บรรพชา   วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2553
 
 
    จำนวนการอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย ในวันที่ 22 เมษายน และวันวิสาขบูชาของทุกปี ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน
 
ครั้งที่ 1 : วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2536  จำนวน 22 รูป
 
ครั้งที่ 2 : วันที่ 22 เมษายน  พ.ศ. 2537  จำนวน 6 รูป
 
ครั้งที่ 3 : วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2538  จำนวน 6 รูป
 
ครั้งที่ 4 : วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2539  จำนวน 23 รูป 
 
ครั้งที่ 5 : วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2440  จำนวน 7 รูป และนาคหลวง 1 รูป รวมเป็น 8 รูป
 
ครั้งที่ 6 : วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2541 จำนวน 2 รูป และนาคหลวง 2 รูป รวมเป็น 3 รูป
 
ครั้งที่ 7 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2542  จำนวน 7 รูป
 
ครั้งที่ 8 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2543  จำนวน 7 รูป 
 
ครั้งที่ 9 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2544  จำนวน 10 รูป และนาคหลวง 1 รูป รวมเป็น 11 รูป
 
ครั้งที่ 10 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2545  จำนวน 11 รูป
 
ครั้งที่ 11 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2546  จำนวน 6 รูป และนาคหลวง 1 รูป รวมเป็น 7 รูป
 
ครั้งที่ 12 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2547  จำนวน 27 รูป และนาคหลวง 1 รูป รวมเป็น 27 รูป
 
ครั้งที่ 13 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2548  จำนวน 14 รูป และนาคหลวง 3 รูป รวมเป็น 17 รูป
 
ครั้งที่ 14 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2549  จำนวน 15 รูป
 
ครั้งที่ 15 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2550  จำนวน 7 รูป
 
ครั้งที่ 16 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2551  จำนวน 10 รูป
 
ครั้งที่ 17 : วันวิสาขบูชา พ.ศ.  2552 จำนวน 14 รูป
 
ครั้งที่ 18 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2553  จำนวน 9 รูป
 
ครั้งที่ 19 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2554  จำนวน 12 รูป
 
ครั้งที่ 20 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2555  จำนวน 12 รูป และนาคหลวง 1 รูป รวมเป็น 13 รูป

ครั้งที่ 21 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2556  จำนวน 18 รูป
 
ครั้งที่ 22 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2557  จำนวน 12 รูป
 
ครั้งที่ 23 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2558  จำนวน 12 รูป
 
ครั้งที่ 24 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2559  จำนวน 17 รูป
 
ครั้งที่ 25 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2560  จำนวน 18 รูป
 
ครั้งที่ 26 : วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2561  จำนวน 7 รูป
 
 
 

     
Tag : อุโบสถ  วิสาขบูชา  วัดพระธรรมกาย  ปัญญา  ธรรมกาย  

พิมพ์บทความนี้


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป