ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี ปี 2556

ตักบาตรดอกไม้ สระบุรี 2556 พระ 3,000 รูป ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี ปี 2556 จัดขึ้นเพื่อความสงบร่มเย็นและเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินไทยถวายเป็นพุทธบูชาและนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรนำไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตักบาตรดอกไม้ สระบุรี 2555จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณถนนสายคู่ หน้าพระมณฑป วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี[ 8 ก.ค. 2555 ] - [ : 17229 ]
View this page in: English

ตักบาตรดอกไม้ สระบุรี

ประเพณีตักบาตรดอกไม้

 
ตักบาตรดอกไม้ พระ 3,000 รูป
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี ปี 2556
 ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2556
เวลา 06.00 - 8.00  น.
ณ บริเวณถนนสายคู่
หน้าพระมณฑปฯ วัดพระพุทธบาท สระบุรี


กดรับชมถ่ายทอดสด

ตักบาตรดอกไม้ พระ 3,000 รูป

ตักบาตรดอกไม้ พระ 3,000 รูป 
 

ประเพณีตักบาตรดอกไม้

           ตักบาตรดอกไม้ สระบุรี พระ 3,000 รูป ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี ปี 2556 จัดขึ้นเพื่อความสงบร่มเย็นและเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินไทยถวายเป็นพุทธบูชาและนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรนำไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตักบาตรดอกไม้ สระบุรี 2555จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2556 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณถนนสายคู่ หน้าพระมณฑป วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
   
ตักบาตรพระถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ
 
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี
 
อานิสงส์ของการตักบาตรพระ
 
    1. เกิดในร่มเงาบวชพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
    2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
    3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
    4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมูมาก
    5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
    6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
    7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
    8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
    9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย
  
  
การตักบาตรคือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล
 
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี
 
ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการเข้าร่วมประเพณีตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี
 
- แต่งการด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
- อาหารใส่บาตรควารเป็นอาหารแห้ง
- ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
- งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
- งดใส่ปัจจัยลงในบาตรท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
- รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
- ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน
         
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี ปี 2556
สอบถามเพิ่มเติม
02-831-1000

หรือ
สอบถามโทร. 088-088-2316 และ 089-787-4542
 
ร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ครั้งประวัติศาสตร์
 
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี 
        
การตักบาตรเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติ
 
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี 
 
การตักบาตรคือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธ
 
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี
 
 


 
รับชมวิดีโอประเพณีตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี ปี 2554
 
 
เพลงตักบาตรดอกไม้ เข้าพรรษา
 

รายการวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

สปอต

 

 
บทความที่เกี่ยวกับตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี
 

     
Tag : ให้ทาน  เข้าพรรษา  อานิสงส์  สวรรค์  วิดีโอ  วันเข้าพรรษา  พระพุทธศาสนา  ปัจจัย  บริจาค  ธรรมะ  ตักบาตรดอกไม้  ตักบาตร  ชุดขาว  

พิมพ์บทความนี้