โครงการอบรมธรรมทายาท นักเรียนหลักสูตรนานาชาติ

รับนักเรียน เกรด 6 (ป.6) ขึ้นไป จนถึงปริญญาตรี อายุไม่เกิน 25 ปี อบรมระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม ถึง 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555 รับสมัคราจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2555[ 28 มิ.ย. 2555 ] - [ : 14622 ]
โครงการอบรมธรรมทายาท
 
สามเณรโรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ 6
นักเรียนหลักสูตรนานาชาติ รุ่นที่ 2
 
(ENGLISH PROGRAM STUDENT)
 
 
ปิดเทอมทางโลก เปิดเทอมทางธรรม เริ่มต้นชีวิตอย่างมีเป้าหมาย
 
ปิดเทอมทางโลก เปิดเทอมทางธรรม เริ่มต้นชีวิตอย่างมีเป้าหมาย
 
        รับนักเรียน เกรด 6 (ป.6) ขึ้นไป จนถึงปริญญาตรี อายุไม่เกิน 25 ปี อบรมระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม ถึง 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555 รับสมัคราจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2555 สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์อบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี โทร. 083-443-3000
 
คุณสมบัตรของผู้สมัคร
 
1.) รับนักเรียนระดับเกรด 6 (ป.6) ขึ้นไป กำลังเรียนในโรงเรียนนานาชาติ
2.) สำหรับนักศึกษา กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในหลักสูตรภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติ (ทั้งในและต่างประเทศ)
3.) ต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี และสามารถสื่อสารภาษาไทยได้
4.) ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นลายลักษณ์อักษร
5.) สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตร นั่งพับเพียบเป็นเวลานานได้ และมีน้ำหนักตัวไปมากเกินไป (จนเป็นอุปสรรคต่อการอบรม)
6.) ต้องไม่ติยาเสพติด สุรา และบุหรี่
7.) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น
8.) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นต้น
9.) ไม่เคยถูกต้องคดีความหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี
10.) เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นภรระต่อผู้อื่น
11.) สามารถเช้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ
12.) ต้องไม่มีรอยสักใดๆ ทั้งสิ้น (หากมีอยู่ ต้องไปลบรอยสักมาเรียนร้อยแล้ว)
13.) สามารถท่องคำขานนาคได้
 
ฝึกความมีวินัย ความเคารพ ความอดทน รู้จักการบริหารเวลา การบริหารปัจจัยสี่
 
ฝึกความมีวินัย ความเคารพ ความอดทน รู้จักการบริหารเวลา การบริหารปัจจัยสี่
 
วันรับสมัครและสอบท่องคำขานนาค
 
1.) ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ ๕นย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี หรือในทุกอาทิตย์ ณ บูธรับสมัครธรรมทายาท เสา M7 สภาธรรมกายสากล
2.) วันยื่นใบสมัคร, สอบสัมภาษณ์ และสอบท่องคานนาค
ณ ห้องสัมมนา SPD4E ชั้นที่ 1 สภาธรรมกายสากล (มาวันใดก็ได้)
ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 13.30-16.30 น.
ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 13.00-16.00 น.
ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.30-16.30 น.
หลักฐานการสมัครและค่าลงทะเบียน
 
1.) รูปถ่ายใส่ชุดนักเรียนหรือนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ใบ
3.) สำเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา หรือ หลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ
4.) ค่าลงทะเบียน จำนวน 3,000 บาท (ชำระในวันสมัคร เพื่อเป็นค่าอุปกรณ์และของใช้จำเป็นของผู้เข้ารับการอบรมก่อนการบวช ซึ่งสามาระนำกลับไปใช้ที่บ้านได้ หลังจบการอบรมแล้ว)
 
พร้อมที่จะเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรม
 
พร้อมที่จะเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรม
 
กำหนดการอบรม
 
        วันเข้าวัด วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย
 
วันปลงผม
 
        วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย
 
วันบรรพชาและอุปสมบท
        วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย (ลงทะเบียนรับผ้าไตรจีวรและบาตรในเวลา 05.30 น.)
 
วันตักบาตรฉลองพระและสามเณรใหม่
 
        วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 06.30 น. ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย
 
วันเดินทางไปปฏิบัติธรรมพิเศษ
 
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม  ถึงวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555
 
สิ้นสุดการอบรม
 
วันอาทิตย์ที่ 5  สิงหาคม พ.ศ. 2555
 
ฝึกเจริญสมาธิภาวนา
 
ฝึกเจริญสมาธิภาวนา
 

     
Tag : โรคเบาหวาน  โรคหัวใจ  โรคหอบ  โรค  เบาหวาน  อุโบสถ  สมาธิ  สมอง  วัดพระธรรมกาย  วัณโรค  ลมชัก  ภาษาไทย  ปัจจัย  ปฏิบัติธรรมพิเศษ  ปฏิบัติธรรม  ธรรมทายาท  ธรรมกาย  ตักบาตร  

พิมพ์บทความนี้
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป