โครงการสามเณรโรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ 12

เปิดรับสมัครบวช โครงการสามเณรโรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ 12 Summer Program (ภาคฤดูร้อน) อบรมระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563[ 17 ก.พ. 2563 ] - [ : 499 ]

โครงการสามเณรโรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ 12 Summer Program
อบรมระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ปิดเทอมทางโลก ปิดเทอมทางธรรม
หลักสูตรที่ทำให้บุตรหลานเป็นทั้งคนเก่งและคนดี


     สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติ (International School) หรือโรงเรียนสองภาษา มีอายุ 9 ถึง 16 ปี มาบวชสามเณรช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อให้บุตรหลานได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา มีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย มีพื้นฐานการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธี ด้วยหลักสูตรการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ จากสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย โดยจะได้รับการอบรมดูแลจากพระอาจารย์อย่างใกล้ชิด เรียนรู้ธรรมะ สื่อการสอนทันสมัยและเข้าใจง่าย ฝึกความมีวินัย ความเคารพ และความอดทน รู้จักการบริหารตนเองในชีวิตประจำวัน เพิ่มพูนสติปัญญาด้วยการฝึกสมาธิ(Meditation) สวดมนต์เจริญภาวนาให้มีจิตใจที่ผ่องใส มีสติ ปัญญาเฉียบแหลม ฝึกฝนเพื่อการปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้และเข้าใจในคุณธรรมพื้นฐานของชีวิต รู้จักการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งบุตรหลานจะได้ใช้เวลา ว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคงของบุตรหลานที่จะเติบโตขึ้นเป็นทั้งคนเก่งและคนดี ในอนาคต อีกทั้งกุศลผลบุญนี้ ย่อมบังเกิดขึ้นแก่บิดามารดาและผู้สนับสนุนการบวชทุกคน
 
กำหนดการอบรม

     วันเข้าวัด     วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 
     วันปลงผม   วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 
     วันบรรพชา  วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 
     วันฉลองสามเณรใหม่  วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 
     สิ้นสุดการอบรม           วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563

    *** รายละเอียดกำหนดการ จะแจ้งให้ทราบในวันสัมภาษณ์ ***

 
หลักฐานการสมัครและค่าลงทะเบียน
 
     1. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
     2. สำเนาบัตรนักเรียน หรือหนังสือรับรองหรือหลักฐานการศึกษา 1 ใบ
     3. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
     4. ค่าลงทะเบียน (ชำระในวันสมัคร)
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
     1. รับนักเรียนชายแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ)
     2. กำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ อายุ 10-16 ปี สื่อสารภาษาไทยได้
     3. ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นลายลักษณ์อักษร
     4. สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่า นั่งพับเพียบ
         เป็นเวลานานได้ และมีนํ้าหนักตัวไม่มากเกินไป
     5. ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่
     6. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น
     7. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก
         โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นต้น
     8. ไม่เคยถูกต้องคดีความหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี
     9. เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
    10. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ
    11. ต้องไม่มีรอยสักใดๆ ทั้งสิ้น (หากมีอยู่ ต้องไปลบมาเรียบร้อยแล้ว)
    12. สามารถท่องคำขานนาคได้ (ตามคำขานนาคภายในเอกสารฉบับนี้)
 
 
 
วันรับสมัคร, สอบสัมภาษณ์ และสอบท่องคำขานนาค
 (นักเรียนต้องมาพร้อมผู้ปกครอง เพราะมีการลงชื่อรับรองการบวช)
 
รับสมัครทุกวันตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 
กรุณาโทรศัพท์นัดหมายก่อนเดินทางมาสมัคร โทร. 083-4433000,  086-0776000
(นักเรียนต้องท่องขานนาคมาให้พร้อม เพื่อสอบท่องในวันสมัคร)
 
 
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 083-4433000, 086-0776000
Line ID : @tty072
 
 


พิมพ์บทความนี้


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป