อุปสมบทหมู่บูชาธรรม 69 ปี พระเทพญาณมหามุนี

อุปสมบทหมู่บูชาธรรม 69 ปี พระเทพญาณมหามุนี สมัครสัมภาษณ์สอบขานนาค สมัครได้ทุกวัน เริ่มอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2555 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ห้อง SPD 8 สภาธรรมกายสากลชั้น 1[ 8 ม.ค. 2556 ] - [ : 17384 ]
อุปสมบทหมู่
บวชบูชาธรรมพระเทพญาณมหามุนี
 
 
 
อุปสมบทหมู่บูชาธรรม 69 ปี พระเทพญาณมหามุนี (โครงการ1)

ต้นแบบ ที่ดีแท้ แม้เพียง...หนึ่ง
นำมาซึ่ง เยาวชนดี อีก...ล้าน

อบรมระหว่างวันที่ 14 ก.พ. - 16 พ.ค. 56
 
 
     สมัครสัมภาษณ์สอบขานนาค สมัครได้ทุกวัน เริ่มอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2555 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ห้อง SPD 8 สภาธรรมกายสากลชั้น 1

สมัครบวชและสอบถามได้ที่ 02-831-1234


อุปสมบทหมู่บูชาธรรม 69 ปี พระเทพญาณมหามุนี
อุปสมบทหมู่บูชาธรรม 69 ปี พระเทพญาณมหามุนี 
 
บวชทั้งที ต้องมีต้นแบบ

     ในสมัยพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนา ทรงเป็นต้นแบบและสั่งสอนชาวโลกให้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอน อันเป็นหนทางในการดำรงชีวิต พบกับความสุขความเจริญในชีวิต และหนทางที่พ้นจากภัยในวัฏฏะ นับเป็นสิ่งที่มีค่าอันประเสริฐมหาศาล อันหาที่เปรียบมิได้ พระองค์ได้ยกพระภิกษุไว้ในฐานะผู้เป็นต้นแบบ เป็นผู้รักษาคำสอน เป็นครูสอนศีลธรรมให้แก่ชาวโลกอย่างแท้จริง
 
     บุญเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุข ความสำเร็จ และความสมปรารถนา ถ้าอยากให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง จะต้องเป็นผู้มีบุญมาก การบวชเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์มหาศาล ยากที่จะประมาณได้ และถ้าอยากได้บุญมากๆ คุณจะต้อง “กล้าบวช” กล้าที่จะสู้กับกิเลสที่คอยเหนี่ยวรั้งจิตใจ ที่คอยดึงเราไม่ให้คิดอยากบวช ต้องกล้าที่จะเลิกอบายมุขทั้งหลาย ละทิ้งความสุขจอมปลอม เพื่อมาแสวงหาความสุขที่แท้จริงในแบบที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อน แล้ว...คุณจะเป็นผู้ชนะ
 
     เชิญมาร่วมกันสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต ด้วยการบวชเพื่อฝึกตนเป็นต้นแบบ เป็นครูสอนศีลธรรมให้แก่เยาวชนที่จะบรรพชาใน “โครงการสามเณรดีศรีตำบล” ที่จะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก เพราะเยาวชนไทยวันนี้ ยังต้องการต้นแบบ ต้องการผู้แนะนำ ผู้อบรมสั่งสอน และต้องการกำลังใจ เพื่อที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ เป็นเยาวชนทั้งเก่งทั้งดีในภายภาคหน้า
 
     การบวชครั้งนี้ นอกจากเราจะได้บุญใหญ่จาการบวชบูชาธรรม พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) แล้ว เรายังจะได้บุญใหญ่ ในการสร้างเยาวชนคนดีให้เกิดขึ้นทั่วประเทศอีกด้วย
 

บวชเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิต ได้เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีแก่เยาวชน
บวชเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิต ได้เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีแก่เยาวชน

กำหนดการอบรม
 
- ระยะเวลาการอบรม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 16 พฤษภาคม พ.ศ.2556 (รวม 92 วัน)
- เริ่มอบรม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
- พิธีตัดปอยผม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
- พิธีบรรพชา 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
- อุปสมบท วันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ณ วัดต่างๆในจังหวัดปทุมธานีและปริมณฑล
- ช่วงอบรมทำหน้าที่พระพี่เลี้ยง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม พ.ศ.2556
- เดินทางกลับศูนย์อบรมประจำอำเภอเพื่อทำหน้าที่พระพี่เลี้ยง วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2556
- ปฏิบัติธรรมพิเศษ วันที่ 3 พฤษภาคม – 16 พฤษภาคม พ.ศ.2556

หลักฐานการสมัคร
 
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 ใบ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
4. ใบรับรองแพทย์และใบระบุผลการตรวจเลือด HIV


ฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ เป็นพระแท้
ฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ เป็นพระแท้

คุณสมบัติผู้เข้าอุปสมบท
 
1. เป็นชายแท้อายุ  20 – 50  ปี
2. จบการศึกษาระดับ ม. 6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
3. เคยผ่านการอบรมธรรมทายาทมาก่อน หรือเป็นผู้นำบุญ
4. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิตประสาท หรือโรคประจำตัวร้ายแรงอื่นๆ และไม่ติดยาเสพติด
5. ร่างกายไม่พิการ เช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด เป็นต้น
6. ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสม อยู่นอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร
7. มีคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม

ของใช้ในการอบรม
 
1. ผ้าห่มกันหนาวสีเหลือง 1 ผืน
2. ชุดอบรมธรรมทายาท สีขาวล้วนไม่มีลาย 2 ชุด 
3. เสื้อพระราชทาน (สำหรับใส่วันบรรพชา) 1 ตัว และเสื้อกันหนาวสีขาว 1 ตัว
4. ของใช้ส่วนตัว เช่น ขันน้ำ (สีขาว) บู่ ยาสระผม ผงซักฟอก แปรงและยาสีฟัน ไฟฉายพร้อมถ่าน
5. กางเกงขาสั้นสำหรับใส่อาบน้ำ หรือผ้าขาวม้า และผ้าเช็ดตัวสีเหลือง
6. ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง
7. มีดโกนหนวด พร้อมใบมีดโกน
8. รองเท้าแตะสีน้ำตาล 1 คู่
 


เวลาของชีวิตเป็นของน้อย เราจึงไม่ควรประมาท

ของที่ไม่ควรนำไปอบรม

1. หนังสืออ่านเล่นหรือสื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ(Meditation)
2. อาหารและของขบเคี้ยวทุกชนิด
3. กระจกเงารูปถ่ายญาติมิตร และกล้องถ่ายรูป
4. ของมีค่าและเครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ เป็นต้น
6. อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ
 
(คณะกรรมการการอบรมจะตรวจและเก็บดูแลของเหล่านี้แทนท่านระหว่างการอบรม)

ของที่ห้ามนำติดตัวตลอดการอบรม
 
1. วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ
2. บุหรี่ และยาเสพติดทุกชนิด

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและคำขานนาคได้ที่ http://www.dmycenter.com

บวชพระ...ได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด

- ได้ตอบแทนพระคุณพ่อแม่ พระคุณของพ่อแม่นั้นแสนยิ่งใหญ่ ท่าน คือ ผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ บวชเอาบุญให้ท่าน คือ วิธีทดแทนคุณที่ดีที่สุด
- ได้บุญมหาศาล มีอานิสงส์มาก สามารถปิดนรกเปิดสวรรค์ และหากผู้บวชตั้งใจปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ก็จะได้บุญเพิ่มอีก อย่างประมาณค่ามิได้
- ได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้รู้ว่า คนเราเกิดมาทำไม อะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต และจะนำพาชีวิตของเราไปสู่เป้าหมายนั้นอย่างไร
- ได้นั่งสมาธิเป็นประจำทุกวัน สมาธิเป็นวิธีที่นำพาชีวิตไปสู่ความสุขที่แท้จริง และทำให้ใจมีพลังมากขึ้น สามารถดึงดูดสิ่งที่ดีงามมาสู่ชีวิตของเรา
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ห้อง SPD 8 สภาธรรมกายสากลชั้น 1 วัดพระธรรมกาย
โทรศัพท์ 02-831-1234, 087-707-7771 ถึง 3, 081-488-5560
 
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับการบวช
 


     
Tag : โรคจิต  โรค  อานิสงส์  หูหนวก  หลวงพ่อ  สวรรค์  สมาธิ  ศีลธรรม  วัดพระธรรมกาย  พระพุทธศาสนา  ปฏิบัติธรรมพิเศษ  ปฏิบัติธรรม  บุญ  บวชพระ  นรก  ธัมมชโย  ธรรมะ  ธรรมทายาท  ธรรมกาย  ตาบอด  

พิมพ์บทความนี้