กำหนดการพิธีบรรพชาสามเณรแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2554

กำหนดการพิธีบรรพชาสามเณรแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2554[ 6 ก.ค. 2554 ] - [ : 17309 ]
กำหนดการพิธีบรรพชาสามเณรแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2554
 
การบวชพระพร้อมกับชายไทยทั่วประเทศคือการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุด
 
การบวชพระพร้อมกับชายไทยทั่วประเทศคือการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุด
 
                        ภาคเช้า  พิธีเวียนประทักษิณและวันทาเจดีย์  ณ ลานธรรม
       
                                                6.00 น.                 - พิธีเวียนประทักษิณและวันทาเจดีย์ 
   
                        ภาคสาย  พิธีบรรพชา ณ สภาธรรมกายสากล
   
                                                9.00 น.                 - พิธีบรรพชา
                                                                           - พระอุปัชฌาย์ให้โอวาท
                                                                           - นาคแปรแถวคล้องอังสะ
                                                                           - และไปครองผ้า  ณ วิหารคดบริเวณพื้นที่พัก
 
                                                10.30 น.               - เสร็จพิธี
             
                        ภาคบ่าย  พิธีขอศีลและสรณคมน์  ณ สภาธรรมกายสากล
 
                                                15.00 น.               - พิธีขอศีลและสรณคมน์
                                                                           - พิธีขอนิสสัย
                                                                           - ถ่ายภาพหมู่ประวัติศาสตร์ ณ สภาธรรมกายสากล
 
                                                16.00  น.              - เสร็จพิธี
 
                        ภาคเย็น ถ่ายภาพหมู่ประวัติศาสตร์ณ ลานธรรม
      
                                                18.00 น.               - พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ถ่ายภาพหมู่ประวัติศาสตร์กับสามเณธรรมทายาท
 
 
วิถีของผู้ชายวันนี้ “บวช” บวชให้พ่อแม่ได้ปลื้มใจ
 
วิถีของผู้ชายวันนี้ “บวช” บวชให้พ่อแม่ได้ปลื้มใจ
 
โครงการอุปสมบทหมู่ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
 
โครงการอุปสมบทหมู่ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
 
แผนผังชั้น 2 สภาธรรมกายสากล วันบรรพชาสามเณรแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา
 
แผนผังชั้น 2 สภาธรรมกายสากล วันบรรพชาสามเณรแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา
 
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับกำหนดการพิธีบรรพชาสามเณรแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา
 

     
Tag : เข้าพรรษา  วิหารคด  พระราชภาวนาวิสุทธิ์  บวชพระ  ธรรมทายาท  ธรรมกาย  dhamma  

พิมพ์บทความนี้