กำหนดการธุดงค์ปีใหม่ ปี พ.ศ. 2556

กำหนดการธุดงค์ปีใหม่ ปี พ.ศ. 2556 วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2555 –วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล[ 17 ธ.ค. 2555 ] - [ : 17075 ]
View this page in:
 
กำหนดการธุดงค์ปีใหม่ ปี พ.ศ. 2556
วันอาทิตย์ที่  30  ธันวาคม พ.ศ.2555 –วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก  สภาธรรมกายสากล
 
happy new year 2013
 
วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555
 
 
วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 พิธีภาคค่ำ ปฏิบัติธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
06.00 - 19.00 น.
ลงทะเบียนการอยู่ธุดงค์ 
18.30 น.
สวดมนต์ทำวัตรเย็น
19.20 น.
อาราธนาศีล / สมาทานการอยู่ธุดงค์ 
19.30 น.
สาธุชนผู้มีบุญรับชมรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
21.30 - 23.30 น.
ลงทะเบียนการอยู่ธุดงค์  1

วันเสาร์ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2555
 
 
วันเสาร์ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2555  พิธีภาคเช้า ปฏิบัติธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
05.00 น. 
สาธุชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า
07.00 น. 
รับประทานอาหารเช้า / ทำภารกิจส่วนตัว
 
พิธีภาคสาย ปฏิบัติธรรม / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
09.30 น. 
เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี 
- นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ(Meditation) 
10.45 น. 
พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน 
11.00 น.
เสร็จพิธีภาคเช้า
 
พิธีภาคบ่าย  แสดงธรรม  ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
13.30 - 15.00 น.
แสดงธรรม
15.00 - 17.00 น.
สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมคุณยาย ทำความสะอาดห้องน้ำ, กวาดเช็ดถูสภาธรรมกายสากล 
17.00 - 18.30 น.
ทำภารกิจส่วนตัว
16.00 - 19.00 น.
ลงทะเบียนการอยู่ธุดงค์ 2
 
พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์
18.00 น.
สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์
 
พิธีภาคค่ำ สวดมนต์ และปฏิบัติธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
18.30 น. - 19.00 น.
- สวดมนต์ทำวัตรเย็น
- สมาทานการอยู่ธุดงค์ / แผ่เมตตา
 
พิธีภาคค่ำ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 
 
- สาธุชนผู้มีบุญ รับชมรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา  ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
21.30 - 23.30 น.
ลงทะเบียนการอยู่ธุดงค์ 3
 
วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555


วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555 พิธีภาคเช้า ปฏิบัติธรรม / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล
08.40-09.00 น.
สาธุชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า
09.30 น.
พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
- นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ
10.45 น.
พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น.
เสร็จพิธีภาคเช้า
 
พิธีภาคบ่าย  ปฏิบัติธรรม / รับถวายปัจจัย /  แสดงธรรม
12.15-13.15 น.
รายการพิเศษ “กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย”
13.30 น. 
พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
- นำนั่งสมาธิ
14.25 น.
พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์
- มอบพระของขวัญ สำหรับผู้กล่าวสรรเสริญ อานุภาพของพระรัตนตรัย
- มอบของที่ระลึก ให้แก่เจ้าภาพผู้มีบุญ
- รับถวายปัจจัยบูชาธรรม
- กล่าวให้โอวาท / นำบูชาพระรัตนตรั
15.40 น.สาธุชนผู้มีบุญ รับบุญเด็ดกลีบดาวรวย และประกอบโคม

ลงทะเบียนพักค้างการอยู่ธุดงค์
17.00 - 23.30 น.
ลงทะเบียนการอยู่ธุดงค์ 4 บริเวณวิหารคด 32 และพักค้าง ณ มหารัตนวิหารคด

พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์
18.00 น.
สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์

ปฏิบัติธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
18.30 น.
- สวดมนต์ทำวัตรเย็น
- สมาทานการอยู่ธุดงค์ / แผ่เมตตา
20.30 น.
สาธุชนผู้มีบุญ รับบุญเด็ดกลีบดาวรวย
22.30 น.
พักผ่อนในวิหารน้อย
 
วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
  

วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 พิธีภาคเช้า ปฏิบัติธรรม / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล
04.30 น.
ตื่นนอน
05.00 น.
- สวดมนต์ทำวัตรเช้า
- ปฏิบัติธรรม
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า / ทำภารกิจส่วนตัว
 
พิธีภาคสาย ปฏิบัติธรรม / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
09.00 - 09.15 น.
พระอาจารย์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
- นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ
10.45 น. 
พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น.
เสร็จพิธีภาคเช้า

พิธีภาคบ่าย  แสดงธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
13.30 - 16.00 น.
พระภาวนาวิริยคุณ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
- แสดงธรรม
16.00 - 17.00 น.
สาธุชนผู้มีบุญ รับบุญเด็ดกลีบดาวรวย
16.00 - 19.00 น.
ลงทะเบียนพักค้างการอยู่ธุดงค์ 5

พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์
18.00 น.
สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์
18.30 - 19.00 น.
ปฏิบัติธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
- สวดมนต์ทำวัตรเย็น
- สมาทานการอยู่ธุดงค์ / แผ่เมตตา

พิธีภาคค่ำ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
19.00 น.
พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
- แสดงธรรมโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา    
- สาธุชนผู้มีบุญ รับชมรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
21.30 - 23.30 น.
ลงทะเบียนพักค้างการอยู่ธุดงค์ 6
 
พิธีปฏิบัติธรรม / อธิษฐานจิตปีใหม่
22.00 - 00.09 น.
สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมปฏิบัติธรรม / สวดมนต์ / อธิษฐานจิตปีใหม่ ณ บ้านแก้วเรือนทองของคุณยาย
 
วันขึ้นปีใหม่ วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
 

วันขึ้นปีใหม่ วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 พิธีปฏิบัติธรรม ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ. 2556
04.30 น. 
- ตื่นนอน  
- สาธุชนผู้มีบุญ ทำความสะอาดอุปกรณ์อยู่ธุดงค์
 
พิธีภาคเช้า ปฏิบัติธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
05.00 น.
- สวดมนต์ทำวัตรเช้า และกล่าวคำลาธุดงค์ 
 
ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ. 2556 ณ ลานธรรม ทิศใต้ มหาธรรมกายเจดีย์
06.45 น.
เริ่มพิธีตักบาตร- พิธีกร นำอาราธนาศีล 5 / ประธานสงฆ์ ให้ศีล
- ผู้แทนสาธุชน นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
- พระภิกษุ – สามเณรให้พร / แปรแถวบิณฑบาต
08.00 น.
- เสร็จพิธีตักบาตร
- สาธุชนผู้มีบุญ รับประทานอาหารเช้า  
 
พิธีภาคสาย ปฏิบัติธรรม / บูชาข้าวพระ / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
09.30 น.
พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
- นำบูชาพระรัตนตรัย
- นำนั่งสมาธิ
- นำบูชาข้าวพระ
11.00 น. 
พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน 
11.15 น.
เสร็จพิธีภาคสาย
 
พิธีภาคบ่าย ปฏิบัติธรรม 
12.10 - 13.25 น.
รายการพิเศษ “กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย”
13.30 น.
พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
- นำนั่งสมาธิ 
 
มอบของที่ระลึก / รับถวายปัจจัยบูชาธรรม
14.25 น.
พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์
- มอบของที่ระลึก
- รับถวายปัจจัย
- กล่าวให้โอวาท
15.30 น.
- เสร็จพิธี
15.30 - 18.00 น.
สาธุชนผู้มีบุญ รับบุญเด็ดกลีบดาวรวย ณ มหารัตนวิหารคด 1
 
พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์
18.00 น.
สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์
16.00 - 22.00 น.
ลงทะเบียนพักค้างสำหรับผู้ที่จะอยู่ร่วมต้อนรับพระเดินธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ณ มหารัตนวิหารคด 32
 
รับชมวิดีโอ
 

รับชมคลิปวิดีโอเพลง สุขสันต์วันปีใหม่
ชมวิดีโอเพลง สุขสันต์วันปีใหม่  MP3 ธรรมะเพลง สุขสันต์วันปีใหม่   Download ธรรมะเพลง สุขสันต์วันปีใหม่


     
Tag : อาจารย์  สาธุชน  สาธุ  สมาธิ  ศีล 5  วิหารคด  วิดีโอ  มหารัตนวิหารคด  มหาปูชนียาจารย์  ภัตตาหาร  ฝันในฝันวิทยา  ฝันในฝัน  ปีใหม่  ปัจจัย  ปฏิบัติธรรม  บุญ  บิณฑบาต  ธุดงค์ธรรมชัย  ธุดงค์  ธรรมะ  ธรรมชัย  ธรรมกายเจดีย์  ธรรมกาย  ทำวัตร  ตักบาตร  การ์ด  

พิมพ์บทความนี้   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป