โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ปี2554

สมัครได้ตังแต่วันนี้ จนถึงวันเข้าโครงการ ระยะเวลาอบรมและอุปสมบทรวม ๔๙ วัน ณ วัดอบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ[ 3 มี.ค. 2554 ] - [ : 17970 ]
View this page in:

อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน

โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ประจำปี 2554
 
การอุปสมบททำได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้น
การอุปสมบทเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตลูกผู้ชาย
 
     ผืนแผ่นดินไทยนี้ได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินธรรม ที่พระพุทธศาสนาปัก หลักอย่างมั่นคงมายาวนานหลายพันปี กระแสธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ซึมแทรกไปในทุกจังหวะชีวิตของ ชาวไทย เกิดเป็นประเพณี วัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงาม จนได้รับการกล่าวขานว่าเป็น “สยามเมืองยิ้ม” ดินแดนแห่งความสุขบนมนุษยโลก คำตอบของการดำรงความรุ่งเรืองและความสุขของประชาชาติไทยก็คือ   การดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงคู่ผืนแผ่นดินไทย  ซึ่งหัวใจของพระพุทธศาสนา  คือศาสนทายาทที่มั่นคงในพุทธธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นการสืบทอดรักษาประเพณีการบวชของชายไทย จึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งต่อการธำรงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ถือเป็นภาระรับผิดชอบของพุทธบริษัทไทยทุกคน
 
     จากโครงการบวชครั้งประวัติศาสตร์ทั้ง 3 โครงการที่ผ่านมา คือโครงการอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบล, โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย และโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ในปีพ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา  ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม คณะสงฆ์ สาธุชนและองค์กรภาคีที่ร่วมโครงการ ต่างปลื้มปีติเป็นล้นพ้นและเห็นพ้องต้องกันว่า ถึงเวลาแล้วที่จะช่วยกันฟื้นฟูประเพณีการบวช ให้กลับมาเป็นค่านิยมกระแสหลักของชายไทย ดังเช่นบรรพกาล
 
พิธีอุปสมบทหมู่
พิธีบรรพชาและอุปสมบทเป็นส่วนหนึ่งของการบวชพระ
 
     คณะสงฆ์ทั่วทั้งแผ่นดินไทย ร่วมกับคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาคีต่างๆ จึงได้ร่วมกันจัด “โครงการอุปสมบทหมู่ภาค ฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน พุทธศักราช 2554 ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ เพื่อให้พุทธบริษัทไทยได้สร้างบุญใหญ่อีกวาระหนึ่ง และจะเป็นก้าวสำคัญที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นดินแดนแห่งสันติสุขอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน

1. เพื่อให้กระแสธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แผ่ปกคลุมทั่วผืนแผ่นดินไทยให้ดับร้อน ฝ่าภัยวิกฤติไปสู่ความเข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองต่อไป
2. เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศได้ร่วมสั่งสมบุญบารมีในโครงการอุปสมบทหมู่ และเป็นแบบอย่างอันดีให้เกิดโครงการเช่นนี้ขึ้นทั่วประเทศไทย
3. เพื่อให้ผู้อุปสมบทได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องสืบไป
 
งานบวชพระหรืออุปสมบทหมู่
พิธีอุปสมบทหมู่ ณ วัดพระธรรมกาย
 
กำหนดการโครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนประจำปี 2554
 
     เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ระยะเวลาอบรมและอุปสมบทรวม  49  วัน 

บรรพชา    วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2554 ณ วัดพระธรรมกาย
อุปสมบท    วันที่พุธที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2554 ณ วัดต่างๆ ทั่วประเทศ
บำเพ็ญธุดงควัตร   วันที่ 25 - 29 เมษายน 2554
รับประกาศนียบัตร – ปิดการอบรม   วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2554
โดยมีเป้าหมายของผู้บรรพชาอุปสมบท จากทุกหมู่บ้านทั่วประเทศไทย ยอดโดยประมาณ  100,000  คน
 
คุณสมบัติผู้เข้าโครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน มีดังนี้
 
1.  เป็นชายแท้อายุ  20 - 60  ปี
2.  จบการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่  3  ขึ้นไป
3.  สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิตประสาท หรือโรคประจำตัวร้ายแรงอื่นๆ และไม่ติดยาเสพติด
4.  ร่างกายไม่พิการ เช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด เป็นต้น
5.  ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสม อยู่นอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร
6.  มีคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม
 
พระจากโครงการอุปสมบทหมู๋ เดินธุดงค์
การเดินธุดงค์ของพระที่บวชในโครงการอุปสมบทหมู่ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโคงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนประจำปี 2554

1.  เป็นมหากุศล สร้างความร่มเย็นและนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่แผ่นดินไทย
2.  เกิดความร่วมมือในทางสร้างสรรค์ระหว่างวัดและชุมชนทั่วประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป
3.  สร้างผู้นำในการเป็นต้นแบบทางศีลธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมทุกภาคส่วนทั่วประเทศไทย
4.  ผู้เข้าอุปสมบทได้เรียนรู้หลักธรรมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต 

สมัครบวชหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center โทร 02-831-1234, 087-707-7771 ถึง 3
 
ศูนย์อบรมบวชพระ ภาคฤดูร้อนแสนรูป อัพเดพ 14 มีค 54
 
ข้อมูล มีอีกมาก สามารถ กด ปุ่ม Ctrl และ F เพื่อค้นหา จังหวัด และ อำเภอที่ต้องการ

โซนกทม.-ปริมณฑล  โดยขอใช้หมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้ :-
(ใช้เฉพาะจังหวัดกรุงเทพมหานคร เท่านั้น)
1)  089-7963600
2)  080-5554810
3)  085-1102336


มุกดาหารเมืองวัดบรรพตมโนรมย์085-141-6290085-905-3072
มุกดาหารนิคมคำสร้อยวัดสุภากรณ์นิคมธรรมราม081-349-2527088-227-8186
มุกดาหารดอนตาลวัดป่าสามัคคีธรรม081-420-8282081-771-6146
มุกดาหารดำชะอีวัดพุทธนคราภิบาล089-773-0597081-580-3385
     
กาฬสินธุ์ท่าคันโทวัดกุดขอนแก่น085-900-5349085-9005-349
กาฬสินธุ์ห้วยเม็กวัดธรรมาพิทักษ์087-955-4769086-7988478
กาฬสินธุ์นามนวัดหนองหญ้าป้อง087-640-9720082-492-2240
กาฬสินธุ์ยางตลาดวัดอร่ามมงคล087-582-7060088-4529617
กาฬสินธุ์กุฉินารายณ์วัดกลางสามัคคีธรรมบัวขาว081-875-6657081-875-6657
กาฬสินธุ์นาคูวัดสว่างโพธิ์ชัย088-453-2613084-517-0007
กาฬสินธุ์กมลาไสยวัดโนนฉิมทัศน์087-682-9800089-229-0021
     
นครพนมธาตุพนมวัดโสภณธรรมาราม089-884-96220833607170
นครพนมปลาปากวัดห้วยไหล่085-644-7998089-941-5787
นครพนมศรีสงครามวัดดาราราม083-540-4789086-309-2233
นครพนมนาหว้าวัดอรุณวนาราม083-540-4789083-540-4789
นครพนมบ้านแพงวัดหัวพลูลังกาใต้082-459-0919086-792-9540
นครพนมเมืองวัดสว่างอารมณ์ 0869044815
นครพนมเรณูวัดนนดิการาม085-385-0327089-414-4442
     
ร้อยเอ็ดธวัชบุรีวัดใหญ่ยางกู่085-005-3510088-167-9304
ร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิวัดกู่อารัมย์087-803-1626082-1241209
ร้อยเอ็ดเชียงขวัญวัดใหญ่ศรีมหาธาตุ084-952-1698089-375-2514
ร้อยเอ็ดโพนทรายวัดใหม่ทุ่งลำธาร086-235-4459085-686-1505
ร้อยเอ็ดหนองพอกวัดศรีสะอาดน้ำบ่อ085-457-3342081-344-5759
ร้อยเอ็ดปทุมรัตต์วัดป่าดู่วนาราม081-065-1669081-014-7512
ร้อยเอ็ดพนมไพรวัดโนนสะอาด087-889-6736087-636-2549
     
สกลนครกุสุมาลย์วัดศิริมงคล082-700-6427088-227-7636
สกลนครเต่างอยวัดโคกสะอาด083-189-9779088-227-7649
สกลนครสว่างแดนดินวัดยางประชาสามัคคี083-189-9779087-426-0578
สกลนครวานรนิวาสวัดโนนสว่างภิรมย์082-700-6427082-700-6418
สกลนครบ้านม่วงวัดวรแวดล้อม082-700-6427082-700-6423

จ.กระบี่อ.คลองท่อมวัดเพหลา0849296869
จ.กระบี่อ.ปลายพระยาวัดบางเงิน0871053411
จ.กระบี่อ.อ่าวลึกวัดราษฎร์รังสรรค์0844006605
จ.กระบี่อ.เมืองกระบี่วัดแก้วโกรวาราม0813479363
จ.สระบุรีอ.บ้านหมอวัดมหาโลก08-1557-0072
จ.สระบุรีอ.มวกเหล็กวัดหลังเขา08-5121-7559
จ.สระบุรีอ.วังม่วงวัดดงน้ำฉ่า
จ.สระบุรีอ.หนองแควัดกุ่มหัก08-7690-9638
จ.สระบุรีอ.เฉลิมพระเกียรติวัดซอย๖ขวา(เขาพรหมสวรรค์)
จ.สระบุรีอ.เมืองสระบุรีวัดหงษ์ดาราวาส08-1557-0072
จ.สระบุรีอ.เสาไห้วัดปากบาง
จ.สระบุรีอ.แก่งคอยวัดแก่งป่าสัก08-7668-67130853200852
จ.สิงห์บุรีอ.บางระจันวัดสละบาป0867542322
จ.สิงห์บุรีอ.พรหมบุรีวัดเทพมงคล0846748466
จ.สิงห์บุรีอ.เมืองสิงห์บุรีวัดเสาธงทอง0896666815
จ.สุราษฎร์ธานีอ.กาญจนดิษฐ์วัดดอนยา0853200852
จ.สุราษฎร์ธานีอ.บ้านตาขุนวัดพรุศรี0867542322
จ.สุราษฎร์ธานีอ.บ้านนาสารวัดวิเวการาม0846748466
จ.สุราษฎร์ธานีอ.เกาะสมุยวัดศรีทวีป0896666815
จ.อ่างทองอ.วิเศษชัยชาญวัดขุมทอง0856624021
จ.อ่างทองอ.แสวงหาวัดหมื่นเกลา08-7401-2692
จ.อ่างทองอ.โพธิ์ทองวัดศรีกุญชร08-3540-7161

จ.อ่างทองอ.เมือง08-6891-7713
จ.จันทบุรีอ.เมืองจันทบุรีวัดแสลง0837377272
จ.จันทบุรีอ.มะขามธุดงคสถานจันทปุระ0844682402
จ.ฉะเชิงเทราอ.บางปะกงวัดลาดยาว0843521776
จ.ฉะเชิงเทราอ.บางน้ำเปรี้ยววัดไผ่ดำเจริญสุข08-0570-0292
จ.ฉะเชิงเทราอ.แปลงยาววัดไผ่แก้ว0835406788
จ.ตราดอ.เมืองตราดวัดหนองเสม็ด08-3540-4860
จ.ตราดอ.แหลมงอบวัดแหลมมะขาม08-3540-4860
จ.ตราดอ.เขาสมิงวัดท่าโสม08-3540-4860
จ.นครนายกอ.บ้านนาวัดท่าทราย08-9666-5728
จ.นครนายกอ.องครักษ์วัดทวีพูลรังสรรค์08-3540-4850
จ.นครนายกอ.เมืองนครนายกวัดบางปรัง08-3540-4850
จ.นครสวรรค์อ.ตาคลีวัดสว่างวงษ์0839515097
จ.นครสวรรค์อ.บรรพตพิสัยวัดส้มเสี้ยว0804703666
จ.นครสวรรค์อ.หนองบัววัดกระดานหน้าแกล(กระดานหน้าแตร)0813074207
จ.นครสวรรค์อ.เมืองนครสวรรค์วัดพรหมจริยาวาส(นครสวรรค์)0824509598
จ.นครสวรรค์อ.แม่เปินวัดประดู่งาม-สระสวัสดิ์0876879601
จ.นครสวรรค์อ.ท่าตะโกศูนย์กัลยาณมิตรท่าตะโก0812499272
จ.ขอนแก่นอ.กระนวนวัดป่าชัยมงคล0836698911
จ.ขอนแก่นอ.ชนบทวัดโคกกรวด0876416476
จ.ขอนแก่นอ.น้ำพองวัดสระชัย0844540858
จ.ขอนแก่นอ.บ้านไผ่วัดศรีบุญเรือง0860693829
จ.ขอนแก่นอ.ภูผาม่านวัดท่ากระบือ0852466700
จ.ขอนแก่นอ.สีชมพูวัดสีชมพู0828494913
จ.ขอนแก่นอ.เมืองขอนแก่นวัดสว่างสุทธาราม0830225531
จ.ขอนแก่นอ.เมืองขอนแก่นวัดบ้านหนองตูม0836698499
จ.ขอนแก่นอ.แวงน้อยวัดศิริวัน0835543942
จ.ขอนแก่นอ.อุบลรัตน์วัดถ้ำพระคำเม็ก0815808063
จ.ขอนแก่นอ.ภูเวียงวัดป่ากาญจนา0867982420
จ.ชัยภูมิอ.บ้านแท่นวัดป่าวิเชียร0896404072
จ.ชัยภูมิอ.หนองบัวแดงวัดป่านางแดด0835404618
จ.ชัยภูมิอ.หนองบัวแดงวัดป่า0827827575
จ.ชัยภูมิอ.จัตุรัสวัดราษี0835406510
จ.ชัยภูมิอ.เมืองชัยภูมิวัดยางนาเสียว823323842
จ.บุรีรัมย์อ.คูเมืองวัดป่าคูเมือง0812852811
จ.บุรีรัมย์อ.ลำปลายมาศวัดโคกกลาง0878946787
จ.บุรีรัมย์อ.สตึกวัดสตึกบูรพาวนาราม0823428942
จ.บุรีรัมย์อ.เฉลิมพระเกียรติวัดโคกตะแบก0884961171
จ.บุรีรัมย์อ.เมืองบุรีรัมย์วัดอินทรวนาราม0846998644
จ.บุรีรัมย์อ.โนนดินแดงวัดเขากระเจียว0851196679
จ.บุรีรัมย์อ.นางรองวัดสุวรรณาราม0884808715
จ.มหาสารคามอ.บรบือวัดบรบือสราราม0850007806
จ.มหาสารคามอ.วาปีปทุมวัดกลางวาปี0869500662
จ.มหาสารคามอ.เชียงยืนวัดราษฏร์สังคม0868647662
จ.มหาสารคามอ.เมืองมหาสารคามวัดมหาชัย0824413455
จ.มหาสารคามอ.พยัคฆภูมิพิสัยวัดพยัคฆภูมิวนาราม0896030470
จ.หนองคายอ.ท่าบ่อวัดโนนพระแก้ว0845167588
จ.หนองคายอ.บึงโขงหลงวัดภูกระแต0885047977
จ.หนองคายอ.ปากคาดวัดป่าราษฎร์อินแปลง0804043244
จ.หนองคายอ.พรเจริญวัดสังฆธรรมาราม0887332443
จ.หนองคายอ.รัตนวาปีวัดวารีภิมุข0872188972
จ.หนองคายอ.เซกาวัดวิเวกธรรมาราม0850471289
จ.หนองคายอ.โพนพิสัยวัดป่าโนนสะอาด0868341717
จ.หนองคายอ.บึงกาฬสำนักสงฆ์ป่าดอนแก้ว0851136016
จ.หนองคายอ.ศรีวิไลวัดถ้ำศรีวิไล0895192644
จ.หนองบัวลำภูอ.ศรีบุญเรืองวัดสว่างอารมณ์0818354089
จ.หนองบัวลำภูอ.เมืองหนองบัวลำภูวัดป่าอุทยาน0843583608
จ.หนองบัวลำภูอ.นากลางวัดป่าบ้านกกค้อ0824509723
จ.หนองบัวลำภูอ.เมืองหนองบัวลำภูวัดป่าภูคำไก่แก้วสวรรค์0817717565
จ.อุดรธานีอ.กุมภวาปีวัดใหม่สงเปลือย0880668298
จ.อุดรธานีอ.บ้านดุงวัดสุคันธาวาส0860844083
จ.อุดรธานีอ.บ้านผือวัดป่าสันติธรรมวัน0863028622
จ.อุดรธานีอ.หนองวัวซอวัดบ้านโนนหวาย0817055159
จ.อุดรธานีอ.หนองหานวัดนาข่าสุทธาวาส0814299883
จ.อุดรธานีอ.เพ็ญวัดป่าไผ่สีทองวราราม0897218014
จ.อุดรธานีอ.เมืองอุดรธานีวัดธาตุมังคลาราม0894915770
จ.อุดรธานีอ.โนนสะอาดวัดจอมมะณีย์0822198072
จ.อุดรธานีอ.ศรีธาตุวัดศรีสง่าวธาราม0824488268
จ.อุดรธานีอ.ประจักษ์ศิลปาคมวัดมัชฌิมาวาส0853614808
จ.เลยอ.ด่านซ้ายวัดเนรมิตวิปัสสนา
จ.เลยอ.ภูกระดึงวัดโพธิ์นิมิต
จ.เลยอ.ภูเรือวัดป่าห้วยน้ำริน0827006457
จ.เลยอ.วังสะพุงวัดโพธิ์ชัย
จ.เลยอ.เมืองเลยวัดบ้านโป่งพัฒนาราม
จ.กรุงเทพมหานครอ.ทวีวัฒนาวัดปุรณาวาส0880224498
จ.กรุงเทพมหานครอ.บางกอกน้อยวัดรวกสุทธาราม
จ.กรุงเทพมหานครอ.บางขุนเทียนวัดกก0822075929
จ.กรุงเทพมหานครอ.บางคอแหลมวัดทองบน0815546571
จ.กรุงเทพมหานครอ.บึงกุ่มวัดนวลจันทร์0835404939
จ.กรุงเทพมหานครอ.ภาษีเจริญวัดเพลง0815425899
จ.กรุงเทพมหานครอ.ลาดกระบังวัดพลมานีย์0818430072
จ.กรุงเทพมหานครอ.สัมพันธวงศ์วัดบพิตรพิมุข
จ.กรุงเทพมหานครอ.สายไหมวัดโคกจ้าหล่า
จ.กรุงเทพมหานครอ.สวนหลวงวัดต้นไทร0851137909
จ.กรุงเทพมหานครอ.ดอนเมืองวัดพุทธสยาม0880224498
กรุงเทพมหานครเขตบางกอกน้อยวัดภาวนาภิรตาราม08-3540-4828
นนทบุรี
ยกไปที่วัดพระธรรมกายปทุมธานี
จ.ปทุมธานีอ.คลองหลวงศูนย์วัดพระธรรมกาย
จ.สมุทรปราการอ.บางพลีวัดราษฎร์นิยมธรรม0816699103
จ.สมุทรปราการอ.บางเสาธงวัดหัวคู้วราราม08-7782-0165
จ.สมุทรปราการอ.บางบ่อวัดท้องคุ้ง0816699103
จ.สมุทรปราการอ.พระสมุทรเจดีย์วัดภาวนาราม08-16699103
จ.สมุทรปราการอ.พระสมุทรเจดีย์วัดพระสมุทรเจดีย์08-16699103
จ.สมุทรปราการอ.เมืองสมุทรปราการวัดบางด้วนนอก0896699103
จ.สมุทรปราการอ.เมืองสมุทรปราการวัดบางนางเกรง0861036137
จ.ชลบุรีอ.บ่อทองวัดธาตุทอง08-7352-0512
จ.ชลบุรีอ.บ้านบึงวัดหนองไผ่แก้ว08-3297-3553
จ.ชลบุรีอ.ศรีราชาวัดเขาชีธรรมนิมิต08-9667210

จ.ชลบุรีศูนย์อบรมประจำอำเภอสัตหีบ08-2487-1795
จ.ชลบุรีอ.เมืองชลบุรีวัดสมานราษฏร์08-6999-9898


ศูนย์อบรมประจำอำเภอบางละมุงจ.ชลบุรี08-9479-5943
จ.นครศรีธรรมราชอ.ทุ่งสงวัดก้างปลา0849703388
จ.นครศรีธรรมราชอ.เมืองวัดแจ้ง08-7601-6861
จ.นครศรีธรรมราช(ระบุศูนย์อบรมภายหลัง)นครศรีธรรมราช0894795943
จ.ปราจีนบุรีอ.กบินทร์บุรีวัดหนองไผ่ล้อม08-6893-3594
จ.ปราจีนบุรีอ.เมืองปราจีนบุรีวัดศรีเจริญราษฎร์ศรัทธาธรรม
จ.ปราจีนบุรีอ.เมืองปราจีนบุรีธุดงคสถานปราจีนบุรี08-2450-9678
จ.พังงาอ.ตะกั่วป่าวัดพระธาตุคีรีเขต(วัดลุ่ม)08-9766-5427
จ.พังงาอ.เมืองพังงาวัดมงคลสถิต08-4647-1601
จ.เพชรบูรณ์อ.ศรีเทพวัดศิริมงคล08-8227-7982
จ.เพชรบูรณ์อ.หนองไผ่วัดบ้านโภชน์08-8227-7985
จ.เพชรบูรณ์อ.หล่มสักวัดบุ่งยาง08-4468-1362


ศูนย์อบรมประจำจังหวัดเพชรบูรณ์08-1615-8163
จ.ระนองอ.เมืองระนองวัดสุวรรณคีรีวิหาร08-7677-1081
จ.ระยองอ.บ้านค่ายวัดเขาโพธิ์0896762841
จ.ระยองอ.แกลงวัดกระแสร์คูหาสวรรค์0869878461
จ.ระยองอ.แกลงวัดเขายายพริ้ง0866802970
จ.ระยองอ.เมืองศูนย์อบรมจังหวัดระยอง08-7500-7975
จ.สระแก้วอ.คลองหาดวัดหนองตะเคียน0868840063
จ.สระแก้วอ.วัฒนานครวัดท่าเกวียน0873215318
จ.สระแก้วอ.อรัญประเทศวัดเกิดน้ำใส08-7608-5093
จ.ยโสธรอ.ทรายมูลวัดนาโป่ง0804458936
จ.ยโสธรอ.มหาชนะชัยวัดป่าดอนธาตุ0876508721
จ.ศรีสะเกษอ.กันทรลักษ์วัดโนนม่วง08-9628-0112
จ.ศรีสะเกษอ.กันทรารมย์วัดหนองบอน08-9628-0112
จ.ศรีสะเกษอ.ขุขันธ์วัดเขียนบูรพาราม08-9628-0112
จ.ศรีสะเกษอ.ขุนหาญวัดบ้านสิ08-9628-0112
จ.ศรีสะเกษอ.พยุห์วัดพยุห์มงคลรัตนาราม08-9628-0112
จ.ศรีสะเกษอ.ราษีไศลวัดเมืองคง08-9628-0112
จ.ศรีสะเกษอ.อุทุมพรพิสัยวัดสระกำแพงน้อย08-9628-0112
จ.ศรีสะเกษอ.เบญจลักษ์วัดหนองงูเหลือมใต้08-9628-0112
จ.ศรีสะเกษอ.เมืองศรีสะเกษวัดเพียนาม08-9628-0112
จ.ศรีสะเกษอ.เมืองศรีสะเกษวัดโนนสำนัก08-9628-0112
จ.ศรีสะเกษอ.ศิลาลาดวัดสงยาง08-9628-0112
จ.ศรีสะเกษอ.ภูสิงห์สำนักสงฆ์พระแก้วมรดก08-9628-0112
จ.สุรินทร์อ.ชุมพลบุรีวัดศรัทธาวารินทร์0850597374
จ.สุรินทร์อ.ท่าตูมวัดหนองคูใหญ่0860885321
จ.สุรินทร์อ.ปราสาทวัดสะเดารัตนาราม0883424825
จ.สุรินทร์อ.ปราสาทวัดพระชีบัวแก้ว0853447047
จ.สุรินทร์อ.รัตนบุรีวัดศิลาวรรณ0822060289
จ.สุรินทร์อ.ศรีณรงค์วัดสว่างบูรพาราม0887145921
จ.สุรินทร์อ.ศีขรภูมิวัดคาละแมะ0804436875
จ.สุรินทร์อ.ศีขรภูมิวัดบัวโละ0894534365
จ.สุรินทร์อ.สนมวัดอิสาณนาดี0846967433
จ.สุรินทร์อ.สังขะวัดโนนสวรรค์0811361486
จ.สุรินทร์อ.สังขะวัดโนนสบาย0876791909
จ.สุรินทร์อ.สำโรงทาบวัดเกตุวราราม0882277913
จ.สุรินทร์อ.เขวาสินรินทร์วัดไพศาลภูมิกาวาส0823700685
จ.สุรินทร์อ.เมืองสุรินทร์วัดโคกบัวราย0811868544
จ.สุรินทร์อ.ลำดวนวัดบ้านโชคเหนือ08-83759722
จ.สุรินทร์อ.พนมดงรักวัดโนนสมบูรณ์0887119425
จ.สุรินทร์อ.จอมพระวัดป่าพุทธนิมิต0873796513
จ.สุรินทร์อ.ปราสาทวัดราษฎร์นิยม0883530277
จ.สุรินทร์อ.โนนนารายณ์วัดปราสาทขุมดิน0860885321
จ.สุรินทร์อ.เมืองสุรินทร์ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์0838475590
จ.อำนาจเจริญอ.ปทุมราชวงศาวัดศรีชมภู่08-78061051
จ.อำนาจเจริญอ.พนาวัดพนารักษ์ประชาราม0804871249
จ.อำนาจเจริญอ.ลืออำนาจวัดโคกกลาง(เจริญจิต)0880090436
จ.อำนาจเจริญอ.เมืองอำนาจเจริญวัดธรรมสถานป่าดงเย็น0880690723
จ.อำนาจเจริญอ.เมืองอำนาจเจริญวัดบูรพา0813980644
จ.อำนาจเจริญอ.เมืองอำนาจเจริญวัดภูเขาขาม0883756048
จ.อุบลราชธานีอ.ดอนมดแดงวัดโนนยาง0860449361
จ.อุบลราชธานีอ.ตระการพืชผลวัดศรีตระการ0837353377
จ.อุบลราชธานีอ.ทุ่งศรีอุดมวัดบ้านนาห่อม0807981690
จ.อุบลราชธานีอ.นาจะหลวยวัดทุ่งเพียง0846860230
จ.อุบลราชธานีอ.นาเยียวัดโนนม่วง0837334480
จ.อุบลราชธานีอ.น้ำยืนวัดบ้านนาสามัคคี0839133601
จ.อุบลราชธานีอ.น้ำยืนวัดหนองทัพ0828420661
จ.อุบลราชธานีอ.พิบูลมังสาหารวัดสนามชัย0846676628
จ.อุบลราชธานีอ.ม่วงสามสิบวัดสร้างมิ่ง0804823608
จ.อุบลราชธานีอ.วารินชำราบวัดหนองกินเพล08-17186577
จ.อุบลราชธานีอ.ศรีเมืองใหม่วัดศรีบุญเรือง0895362201
จ.อุบลราชธานีอ.สิรินธรวัดสวนสนสังฆาราม0847840916
จ.อุบลราชธานีอ.เขมราฐวัดหนองโพนเพ็ง0881186977
จ.อุบลราชธานีอ.เขื่องในวัดแดงหม้อ0890129695
จ.อุบลราชธานีอ.เดชอุดมวัดป่าวิบูลธรรมธาดา0854087305
จ.อุบลราชธานีอ.เมืองอุบลราชธานีวัดหนองแกใหม่0804826781
จ.อุบลราชธานีอ.เมืองอุบลราชธานีวัดยางเทิง0823701431
จ.อุบลราชธานีอ.โขงเจียมวัดถ้ำค้อ0894149495
จ.อุบลราชธานีอ.โพธิ์ไทรวัดโนนทัน0856449577
จ.อุบลราชธานีอ.โพธิ์ไทรวัดป่าภูเขาเงิน0806399624
จ.อุบลราชธานีอ.นาตาลสำนักสงฆ์ป่าศรัทธาวาส0807625379
จ.อุบลราชธานีอ.สำโรงวัดหนองสองห้อง0827611121
จ.อุบลราชธานีอ.บุณฑริกสำนักสงฆ์เกาะภูดิน0856624021
จ.อุบลราชธานีอ.เหล่าเสือโก้กวัดดอนกลาง0810621606
จ.อุบลราชธานีอ.น้ำขุ่นวัดหนองแสง0821848200
จ.อุบลราชธานีอ.บุณฑริกวัดโพธิ์ชัยเจริญธรรม0827852258
จ.อุบลราชธานีอ.วารินชำราบศูนย์อบรมเยาวชนอุบลราชธานี0835406614
จ.ปราจีนบุรีอ.กบินทร์บุรีศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ0896694701
จ.นครราชสีมาอ.ขามสะแกแสงวัดหนองหัวฟาน0813985124
จ.นครราชสีมาอ.ครบุรีวัดนารากอรพิมพ์087703006
จ.นครราชสีมาอ.ด่านขุนทดวัดบ้านหาญ0869893966
จ.นครราชสีมาอ.ประทายวัดหนองบัวน้อย0823477470,0857805352
จ.นครราชสีมาอ.ปากช่องวัดถ้ำเขาวง08-49833419
จ.นครราชสีมาอ.ปากช่องวัดพิมพาราม0896153981
จ.นครราชสีมาอ.พิมายวัดวิปัสสนารังกาใหญ่0814012994
จ.นครราชสีมาอ.โนนสูงวัดบ้านคล้า0813985124
จ.นครราชสีมาอ.สูงเนินวัดสว่างบูรพาราม0870722422
จ.นครราชสีมาอ.สูงเนินวัดเขาชาด0879049742
จ.นครราชสีมาอ.เมืองนครราชสีมาวัดหนองไผ่0851881446
จ.นครราชสีมาอ.เมืองนครราชสีมาวัดละลมหม้อ0883721281
จ.นครราชสีมาอ.เมืองยางวัดโนนลอย0870827108
จ.นครราชสีมาอ.โนนไทยวัดโพธิ์เตี้ย0899485812
จ.นครราชสีมาอ.ปักธงชัยศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา0813084701
จ.ตรังอ.ห้วยยอดวัดลำภูรา08-1596-6833
จ.นราธิวาสอ.ตากใบวัดรัตนานุสรณ์08-9739-3732
จ.ปัตตานีอ.แม่ลานวัดป่าสวย08-0533-1675
จ.พัทลุงอ.ปากพยูนวัดพระเกิด08-2455-7647
จ.ยะลาอ.เมืองวัดเวฬุวัน08-9296-0422
จ.ยะลาอ.เบตง
08-3651-8305
จ.สงขลาอ.บางกล่ำศูนย์ปฏิบัติภาคใต้08-1698-3224
จ.สงขลาอ.คลองหอยโข่งวัดปลักคล้า08-9666-8530
จ.สงขลาอ.สิงหนครวัดสลักป่าใหม่08-08-3540-7267
จ.สงขลาอ.สิงหนครวัดอรุณดาราราม08-2450-9723

อ.นาหม่อมวัดป่าศักดิ์08-2442-6005
จ.สงขลาอ.นาทวีวัดราชมานิตสถิตมหาธาตุเจดีย์ศรีทักษิณ08-9880-1337
จ.สตูลอ.ท่าแพวัดทุ่งริน08-9770-3927
จ.พิจิตรอ.วังทรายพูนวัดเขตมงคล0882277892
จ.พิจิตรอ.เมืองพิจิตรวัดยางคอยเกลือ0895210665
จ.พิจิตรอ.ตะพานหินศูนย์กัลยาณมิตรพิจิตร0890317258
จ.พิษณุโลกอ.ชาติตระการวัดโพนไทรงาม0868836011
จ.พิษณุโลกอ.บางกระทุ่มวัดหลวง0896827454
จ.พิษณุโลกอ.บางระกำวัดหนองพยอม0813011139
จ.พิษณุโลกอ.พรหมพิรามวัดหัวเขาสมอคร้า0846999989
จ.พิษณุโลกอ.วัดโบสถ์วัดช่างเหล็ก0816956252
จ.พิษณุโลกอ.เนินมะปรางวัดศรีมงคล0813957889
จ.พิษณุโลกอ.เมืองพิษณุโลกวัดกรมธรรม์0850636789
จ.พิษณุโลกอ.นครไทยวัดป่าธาราสวรรค์0894410399
จ.พิษณุโลกอ.วังทองธุดงคสถานพิษณุโลก0845977797
จ.อุทัยธานีอ.ลานสักวัดลานสัก0853645391
จ.อุทัยธานีอ.เมืองอุทัยธานีวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม0814911433
จ.อุทัยธานีอ.บ้านไร่วัดพุบอน0823331470
จ.กาญจนบุรีอ.ด่านมะขามเตี้ยวัดยางเกาะ0834105325
จ.กาญจนบุรีอ.ท่ามะกาวัดใหม่รางวาลย์0894593884
จ.กาญจนบุรีอ.ท่าม่วงวัดทุ่งทอง0850725850
จ.กาญจนบุรีอ.บ่อพลอยวัดเขาวงจินดาราม0834962908
จ.กาญจนบุรีอ.พนมทวนวัดพุทธบูชา0896702179
จ.กาญจนบุรีอ.ศรีสวัสดิ์วัดถ้ำเนรมิตร08-63392546
จ.กาญจนบุรีอ.หนองปรือวัดหนองปรือ0867668240
จ.กาญจนบุรีอ.ห้วยกระเจาวัดห้วยยาง0815799579
จ.กาญจนบุรีอ.ห้วยกระเจาวัดซ้องสาธุการ0818807426
จ.กาญจนบุรีอ.เมืองกาญจนบุรีวัดบ้านเก่า0885421828
จ.กาญจนบุรีอ.เมืองกาญจนบุรีวัดเขาเม็งอมรเมศร์0835406448
จ.กาญจนบุรีอ.เลาขวัญวัดสุวรรณคีรี0882342702
จ.กาญจนบุรีอ.ไทรโยควัดวังโพธิการาม0800210728
จ.กาญจนบุรีอ.ไทรโยควัดสิงห์ไพบูลย์ประชาสรรค์0815438808
จ.กาญจนบุรีอ.เมืองกาญจนบุรีสำนักสงฆ์เขารักษ์0844242704
จ.กาญจนบุรีอ.เมืองกาญจนบุรีวัดเฉลิมพระเกิยรติ0897649072
จ.ชุมพรอ.ปะทิววัดถ้ำทะเลทรัพย์0868840063
จ.ชุมพรอ.เมืองชุมพรธุดงคสถานชุมพร0816293128
จ.ประจวบคีรีขันธ์อ.กุยบุรีวัดโป่งกระสังข์0897940305
จ.ประจวบคีรีขันธ์อ.บางสะพานวัดเกาะยายฉิม0865590948
จ.ประจวบคีรีขันธ์อ.บางสะพานน้อยวัดถ้ำเขาลักษณ์จันทร์0833106677
จ.ประจวบคีรีขันธ์อ.ปราณบุรีวัดสิทธิสังฆาราม(หนองคาม)0819372373
จ.ประจวบคีรีขันธ์อ.หัวหินวัดเขาน้อยหัวหิน0831834359
จ.ประจวบคีรีขันธ์อ.หัวหินวัดหนองพรานพุก0851735318
จ.ประจวบคีรีขันธ์อ.สามร้อยยอดวัดหนองแก0896034965
จ.ประจวบคีรีขันธ์อ.ทับสะแกวัดหนองพิบูลย์ธรรมาวาส0897940305
จ.ประจวบคีรีขันธ์อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์0868576943
จ.เพชรบุรีอ.ชะอำวัดราษฎร์เจริญธรรม0851620891
จ.เพชรบุรีอ.บ้านลาดวัดดอนกอก0853859038
จ.เพชรบุรีอ.เขาย้อยวัดศีลคุณาราม0851634262
จ.เพชรบุรีอ.เมืองเพชรบุรีวัดถ้ำแก้ว0816974913
จ.เพชรบุรีอ.แก่งกระจานวัดห้วยกวางจริง0851280449
จ.เพชรบุรีอ.ท่ายางวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง0897469680
จ.ราชบุรีอ.จอมบึงวัดนาสมอเขต0891753765
จ.ราชบุรีอ.บ้านคาวัดทุ่งตาลับ0873706400
จ.ราชบุรีอ.บ้านโป่งวัดชมภูพล0870036718
จ.ราชบุรีอ.โพธารามวัดท่าหลวงพล0896243458
จ.ราชบุรีอ.สวนผึ้งวัดเขาวงกตเจริญธรรม0831314522
จ.ราชบุรีอ.บ้านโป่งสำนักปฏิบัติธรรมว่องกุศลกิจ0827821796
จ.ราชบุรีอ.เมืองราชบุรีศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช0831797281
จ.สมุทรสงครามอ.อัมพวาวัดมณีสรรค์0850578398
จ.สมุทรสงครามอ.เมืองสมุทรสงครามวัดช่องลม0874157282
จ.สมุทรสาครอ.เมืองสมุทรสาครวัดศรีเมือง0851748819
จ.สุพรรณบุรีอ.ดอนเจดีย์วัดจิกรากข่า0816658942
จ.สุพรรณบุรีอ.ด่านช้างวัดบรรหารแจ่มใส0865852388
จ.สุพรรณบุรีอ.หนองหญ้าไซวัดหนองทราย0845722212
จ.สุพรรณบุรีอ.เดิมบางนางบวชวัดท่าทอง0835405644
จ.สุพรรณบุรีอ.เดิมบางนางบวชวัดเขาดิน0835405644
จ.สุพรรณบุรีอ.เมืองสุพรรณบุรีวัดโพธิ์คอย0819870732
จ.สุพรรณบุรีอ.อู่ทองวัดดงเย็น0884085311
จ.กำแพงเพชรอ.ขาณุวรลักษบุรีวัดพัฒนราษฎร์บำรุง0851630629
จ.กำแพงเพชรอ.คลองขลุงวัดเกาะหมู0894950053
จ.กำแพงเพชรอ.คลองลานวัดมอสำราญ0882277904
จ.กำแพงเพชรอ.พรานกระต่ายวัดไตรภูมิ0823446846
จ.กำแพงเพชรอ.ลานกระบือวัดดงอีบุก0882277902
จ.กำแพงเพชรอ.เมืองกำแพงเพชรวัดศรีโยธิน0897469083
จ.ตากอ.พบพระวัดพบพระเหนือ0896585156
จ.ตากอ.วังเจ้าวัดสบยม0882277882
จ.ตากอ.อุ้มผางสำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์(ตาก)0819535638
จ.ตากอ.เมืองตากวัดวังประจบ0877389001
จ.ตากอ.แม่สอดวัดมงคลนิมิตร0897975337
จ.สุโขทัยอ.คีรีมาศวัดธรรมปัญญาราม0814435660
จ.สุโขทัยอ.สวรรคโลกวัดเจ็ดธรรมาสน์0877700227
จ.พิษณุโลกอ.วัดโบสถ์วัดโบสถ์
จ.อุตรดิตถ์อ.ตรอนวัดหาดสองแคว0873083004
จ.อุตรดิตถ์อ.น้ำปาดวัดส่องแดด0805940723,0882277890
จ.อุตรดิตถ์อ.ลับแลวัดไชยจุมพล0812064173
จ.อุตรดิตถ์อ.เมืองอุตรดิตถ์วัดแนวคีรี0814467978
จ.อุตรดิตถ์อ.ทองแสนขันแก้วพฤกษา0897876546
จ.สุพรรณบุรีอ.บางปลาม้าวัดบ้านด่าน0-850727565
จ.สุพรรณบุรีอ.ศรีประจันต์วัดโพธารามหน.ศูนย์ 0851415945
จ.สุพรรณบุรีอ.สามชุกวัดสามชุกหน.ศูนย์ 0894407437
จ.ชัยนาทอ.สรรคบุรีวัดสองพี่น้อง0852450652
จ.นครปฐมอ.กำแพงแสนวัดปทุมทองสุทธาราม0823755914
จ.นครปฐมอ.นครชัยศรีวัดน้อยเจริญสุข
จ.นครปฐมอ.สามพรานวัดดงเกตุ
จ.นครปฐมอ.เมืองนครปฐมวัดห้วยจระเข้0877615464
จ.ลพบุรีอ.โคกสำโรงศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรี0824958783
จ.ลพบุรีอ.ชัยบาดาลศูนย์ปฏิบัติธรรมทรัพย์เจริญ0881188525
อ.(ระบุศูนย์อบรมภายหลัง)พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยาอ.พระนครศรีอยุธยา08-6121-5842

จ.พระนครศรีอยุธยาอ.เสนา08-361-8007

จ.พระนครศรีอยุธยาอ.บางปะอิน08-8227-7832

จ.พระนครศรีอยุธยาอ.นครหลวง08-8227-7830

จ.ภูเก็ตอ.เมือง08-3540-8155

จ.ภูเก็ตอ.ถลาง08-7592-6555
กาฬสินธุ์

08-9775-6779
นครพนม

08-9414-4442
มุกดาหาร

08-6975-0072
ร้อยเอ็ด

08-5342-0836
จ.สกลนครอ.วานรนิวาสวัดโนนสว่างภิรมย์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร08-2700-6418
จ.สกลนครอ.กุสุมาลย์วัดศิริมงคล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร08-3189-9779
จ.สกลนครอ.บ้านม่วงวัดวรแวดล้อม อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร08-2700-6423
จ.สกลนครสว่างแดนดินวัดยางประชาสามัคคี สว่างแดนดิน จ.สกลนคร08-8227-7649
จ.สกลนครอ.เต่างอยวัดโคกสะอาด อ.เต่างอย จ.สกลนคร08-8227-7649
จ.เชียงรายอ.ดอยหลวงวัดปงสนุก0844788351
จ.เชียงรายอ.พานวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ0897657225
จ.เชียงรายอ.พานวัดพระธาตุจอมแว่0867731274
จ.เชียงรายอ.เชียงของวัดใหม่ทุ่งหมด0882277826
จ.เชียงรายอ.เทิงวัดพระธาตุศรีมหาโพธิ์0829555248
จ.เชียงรายอ.เมืองเชียงรายวัดปางสนุก0845008387
จ.เชียงรายอ.เวียงป่าเป้าวัดปางไคร้0816954261
จ.เชียงรายอ.แม่สายวัดมงคลธรรมกายาราม0822974153
จ.เชียงใหม่อ.ฝางวัดเวียงไชยปราการ0864218024
จ.เชียงใหม่อ.พร้าววัดห้วยบง0835404604
จ.เชียงใหม่อ.สะเมิงวัดศูนย์อบรมอุโบสถกลาง0835404610
จ.เชียงใหม่อ.เชียงดาววัดห้วยเป้า0814825279
จ.เชียงใหม่อ.เวียงแหงวัดแม่หาด0873038601
จ.เชียงใหม่อ.แม่อายวัดท่าตอน0811333299
จ.เชียงใหม่อ.แม่แตงวัดปางม่วง0865566314
จ.เชียงใหม่อ.แม่แตงวัดทุ่งหลวง0865566314
จ.เชียงใหม่อ.ฝางวัดไชยมงคล0815616077
จ.เชียงใหม่อ.สันทรายธุดงคสถานล้านนา0835404603
จ.เชียงใหม่อ.ดอยสะเก็ดวัดพระธาตุดอยสะเก็ด0835406292
จ.เชียงใหม่อ.สันกำแพงวัดร้องวัวแดง0836666523
จ.เชียงใหม่อ.สันป่าตองวัดน้ำบ่อหลวง0815566387
จ.เชียงใหม่อ.สารภีวัดพญาชมภู0865566314
จ.เชียงใหม่อ.หางดงวัดเวียงดัง0868940216
จ.เชียงใหม่อ.เมืองเชียงใหม่วัดเชียงโฉม0865566316
จ.เชียงใหม่อ.แม่ริมวัดสมเด็จดอยน้อย0824769790
จ.เชียงใหม่อ.แม่อายวัดเหล่าจันทรังษี0846620148
จ.เชียงใหม่อ.จอมทองวัดห้วยตองสัก0817420173
จ.เชียงใหม่อ.อมก๋อยวัดทุ่งเจริญธรรม0812888251
จ.เชียงใหม่อ.ฮอดวัดบ้านขุน08-19514789
จ.เชียงใหม่อ.ฮอดวัดแม่สะนาม0815956947
อ.อ.กัลยาณิวัฒนาวัดหนองแดง0801252167
จ.เชียงใหม่อ.แม่แจ่มธุดงคสถานธรรมอุทยานแก้วกลางดอย0849162573
จ.น่านอ.ทุ่งช้างวัดราษฎรบำรุง0877881249
จ.น่านอ.ปัววัดเบ็งสกัด(พระธาตุเบ็งสกัด)0896873495
จ.น่านอ.ภูเพียงศูนย์ปฎิบัติธรรมหนองเจริญ0856683450
จ.พะเยาอ.เมืองพะเยาวัดพระธาตุจอมทอง0877190085
จ.แพร่อ.ร้องกวางวัดบุญภาค0831197476
จ.แพร่อ.เด่นชัยวัดใหม่วงศ์วรรณ0810267543
จ.แพร่อ.วังชิ้นศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่0828947966
จ.แม่ฮ่องสอนอ.ขุนยวมวัดม่วยต่อ0814896373
จ.แม่ฮ่องสอนอ.เมืองแม่ฮ่องสอนวัดหมอกจำแป่0850721298
จ.แม่ฮ่องสอนอ.แม่สะเรียงวัดอัมราวาส0871936996
จ.ลำปางอ.งาววัดบ้านดอนแก้ว0831095014
จ.ลำปางอ.วังเหนือวัดแม่ม่า0824420723
จ.ลำปางอ.สบปราบวัดบ้านหล่าย0804520416,0821869440
จ.ลำปางอ.เถินวัดแม่เติน0880154221
จ.ลำปางอ.เมืองลำปางวัดห้วยหลอ0810282799
จ.ลำปางอ.เมืองลำปางวัดพระเจดีย์ซาวหลัง0865343000,0882277631
จ.ลำปางอ.เสริมงามวัดนางอย0843246266
จ.ลำปางอ.แจ้ห่มวัดกู่เต้าวนาราม0823273620
จ.ลำปางอ.แม่ทะวัดน้ำโท้ง0846130292
จ.ลำปางอ.แม่พริกวัดแม่ตั๋ง0846688087
จ.ลำปางอ.เมืองปานวัดพระธาตุดอยซาง0872237277
จ.ลำพูนอ.บ้านธิวัดพระธาตุดอยห้างบาตร
จ.ลำพูนอ.บ้านโฮ่งวัดดอยแดน
จ.ลำพูนอ.ป่าซางวัดพระนอนม่อนช้าง0832241714
จ.ลำพูนอ.ลี้วัดบ้านกลาง0816723113
จ.ลำพูนอ.เมืองลำพูนวัดประตูโขง0831536614
จ.ลำพูนอ.เมืองลำพูนวัดกอม่วง0894838820
จ.ลำพูนอ.เวียงหนองล่องวัดเหล่าดู่0808580892
จ.ลำพูนอ.แม่ทาวัดทาผาตั้ง
จ.ลำพูนอ.ทุ่งหัวช้างวัดจริญญาวนาราม0815301953

จ.กระบี่อ.คลองท่อมวัดเพหลา0849296869
จ.กระบี่อ.ปลายพระยาวัดบางเงิน0871053411
จ.กระบี่อ.อ่าวลึกวัดราษฎร์รังสรรค์0844006605
จ.กระบี่อ.เมืองกระบี่วัดแก้วโกรวาราม0813479363
จ.สระบุรีอ.บ้านหมอวัดมหาโลก08-1557-0072
จ.สระบุรีอ.มวกเหล็กวัดหลังเขา08-5121-7559
จ.สระบุรีอ.วังม่วงวัดดงน้ำฉ่า
จ.สระบุรีอ.หนองแควัดกุ่มหัก08-7690-9638
จ.สระบุรีอ.เฉลิมพระเกียรติวัดซอย๖ขวา(เขาพรหมสวรรค์)
จ.สระบุรีอ.เมืองสระบุรีวัดหงษ์ดาราวาส08-1557-0072
จ.สระบุรีอ.เสาไห้วัดปากบาง
จ.สระบุรีอ.แก่งคอยวัดแก่งป่าสัก08-7668-67130853200852
จ.สิงห์บุรีอ.บางระจันวัดสละบาป0867542322
จ.สิงห์บุรีอ.พรหมบุรีวัดเทพมงคล0846748466
จ.สิงห์บุรีอ.เมืองสิงห์บุรีวัดเสาธงทอง0896666815
จ.สุราษฎร์ธานีอ.กาญจนดิษฐ์วัดดอนยา0853200852
จ.สุราษฎร์ธานีอ.บ้านตาขุนวัดพรุศรี0867542322
จ.สุราษฎร์ธานีอ.บ้านนาสารวัดวิเวการาม0846748466
จ.สุราษฎร์ธานีอ.เกาะสมุยวัดศรีทวีป0896666815
จ.อ่างทองอ.วิเศษชัยชาญวัดขุมทอง0856624021
จ.อ่างทองอ.แสวงหาวัดหมื่นเกลา08-7401-2692
จ.อ่างทองอ.โพธิ์ทองวัดศรีกุญชร08-3540-7161

จ.อ่างทองอ.เมือง08-6891-7713
จ.จันทบุรีอ.เมืองจันทบุรีวัดแสลง0837377272
จ.จันทบุรีอ.มะขามธุดงคสถานจันทปุระ0844682402
จ.ฉะเชิงเทราอ.บางปะกงวัดลาดยาว0843521776
จ.ฉะเชิงเทราอ.บางน้ำเปรี้ยววัดไผ่ดำเจริญสุข08-0570-0292
จ.ฉะเชิงเทราอ.แปลงยาววัดไผ่แก้ว0835406788
จ.ตราดอ.เมืองตราดวัดหนองเสม็ด08-3540-4860
จ.ตราดอ.แหลมงอบวัดแหลมมะขาม08-3540-4860
จ.ตราดอ.เขาสมิงวัดท่าโสม08-3540-4860
จ.นครนายกอ.บ้านนาวัดท่าทราย08-9666-5728
จ.นครนายกอ.องครักษ์วัดทวีพูลรังสรรค์08-3540-4850
จ.นครนายกอ.เมืองนครนายกวัดบางปรัง08-3540-4850
จ.นครสวรรค์อ.ตาคลีวัดสว่างวงษ์0839515097
จ.นครสวรรค์อ.บรรพตพิสัยวัดส้มเสี้ยว0804703666
จ.นครสวรรค์อ.หนองบัววัดกระดานหน้าแกล(กระดานหน้าแตร)0813074207
จ.นครสวรรค์อ.เมืองนครสวรรค์วัดพรหมจริยาวาส(นครสวรรค์)0824509598
จ.นครสวรรค์อ.แม่เปินวัดประดู่งาม-สระสวัสดิ์0876879601
จ.นครสวรรค์อ.ท่าตะโกศูนย์กัลยาณมิตรท่าตะโก0812499272
จ.ขอนแก่นอ.กระนวนวัดป่าชัยมงคล0836698911
จ.ขอนแก่นอ.ชนบทวัดโคกกรวด0876416476
จ.ขอนแก่นอ.น้ำพองวัดสระชัย0844540858
จ.ขอนแก่นอ.บ้านไผ่วัดศรีบุญเรือง0860693829
จ.ขอนแก่นอ.ภูผาม่านวัดท่ากระบือ0852466700
จ.ขอนแก่นอ.สีชมพูวัดสีชมพู0828494913
จ.ขอนแก่นอ.เมืองขอนแก่นวัดสว่างสุทธาราม0830225531
จ.ขอนแก่นอ.เมืองขอนแก่นวัดบ้านหนองตูม0836698499
จ.ขอนแก่นอ.แวงน้อยวัดศิริวัน0835543942
จ.ขอนแก่นอ.อุบลรัตน์วัดถ้ำพระคำเม็ก0815808063
จ.ขอนแก่นอ.ภูเวียงวัดป่ากาญจนา0867982420
จ.ชัยภูมิอ.บ้านแท่นวัดป่าวิเชียร0896404072
จ.ชัยภูมิอ.หนองบัวแดงวัดป่านางแดด0835404618
จ.ชัยภูมิอ.หนองบัวแดงวัดป่า0827827575
จ.ชัยภูมิอ.จัตุรัสวัดราษี0835406510
จ.ชัยภูมิอ.เมืองชัยภูมิวัดยางนาเสียว823323842
จ.บุรีรัมย์อ.คูเมืองวัดป่าคูเมือง0812852811
จ.บุรีรัมย์อ.ลำปลายมาศวัดโคกกลาง0878946787
จ.บุรีรัมย์อ.สตึกวัดสตึกบูรพาวนาราม0823428942
จ.บุรีรัมย์อ.เฉลิมพระเกียรติวัดโคกตะแบก0884961171
จ.บุรีรัมย์อ.เมืองบุรีรัมย์วัดอินทรวนาราม0846998644
จ.บุรีรัมย์อ.โนนดินแดงวัดเขากระเจียว0851196679
จ.บุรีรัมย์อ.นางรองวัดสุวรรณาราม0884808715
จ.มหาสารคามอ.บรบือวัดบรบือสราราม0850007806
จ.มหาสารคามอ.วาปีปทุมวัดกลางวาปี0869500662
จ.มหาสารคามอ.เชียงยืนวัดราษฏร์สังคม0868647662
จ.มหาสารคามอ.เมืองมหาสารคามวัดมหาชัย0824413455
จ.มหาสารคามอ.พยัคฆภูมิพิสัยวัดพยัคฆภูมิวนาราม0896030470
จ.หนองคายอ.ท่าบ่อวัดโนนพระแก้ว0845167588
จ.หนองคายอ.บึงโขงหลงวัดภูกระแต0885047977
จ.หนองคายอ.ปากคาดวัดป่าราษฎร์อินแปลง0804043244
จ.หนองคายอ.พรเจริญวัดสังฆธรรมาราม0887332443
จ.หนองคายอ.รัตนวาปีวัดวารีภิมุข0872188972
จ.หนองคายอ.เซกาวัดวิเวกธรรมาราม0850471289
จ.หนองคายอ.โพนพิสัยวัดป่าโนนสะอาด0868341717
จ.หนองคายอ.บึงกาฬสำนักสงฆ์ป่าดอนแก้ว0851136016
จ.หนองคายอ.ศรีวิไลวัดถ้ำศรีวิไล0895192644
จ.หนองบัวลำภูอ.ศรีบุญเรืองวัดสว่างอารมณ์0818354089
จ.หนองบัวลำภูอ.เมืองหนองบัวลำภูวัดป่าอุทยาน0843583608
จ.หนองบัวลำภูอ.นากลางวัดป่าบ้านกกค้อ0824509723
จ.หนองบัวลำภูอ.เมืองหนองบัวลำภูวัดป่าภูคำไก่แก้วสวรรค์0817717565
จ.อุดรธานีอ.กุมภวาปีวัดใหม่สงเปลือย0880668298
จ.อุดรธานีอ.บ้านดุงวัดสุคันธาวาส0860844083
จ.อุดรธานีอ.บ้านผือวัดป่าสันติธรรมวัน0863028622
จ.อุดรธานีอ.หนองวัวซอวัดบ้านโนนหวาย0817055159
จ.อุดรธานีอ.หนองหานวัดนาข่าสุทธาวาส0814299883
จ.อุดรธานีอ.เพ็ญวัดป่าไผ่สีทองวราราม0897218014
จ.อุดรธานีอ.เมืองอุดรธานีวัดธาตุมังคลาราม0894915770
จ.อุดรธานีอ.โนนสะอาดวัดจอมมะณีย์0822198072
จ.อุดรธานีอ.ศรีธาตุวัดศรีสง่าวธาราม0824488268
จ.อุดรธานีอ.ประจักษ์ศิลปาคมวัดมัชฌิมาวาส0853614808
จ.เลยอ.ด่านซ้ายวัดเนรมิตวิปัสสนา
จ.เลยอ.ภูกระดึงวัดโพธิ์นิมิต
จ.เลยอ.ภูเรือวัดป่าห้วยน้ำริน0827006457
จ.เลยอ.วังสะพุงวัดโพธิ์ชัย
จ.เลยอ.เมืองเลยวัดบ้านโป่งพัฒนาราม
จ.กรุงเทพมหานครอ.ทวีวัฒนาวัดปุรณาวาส0880224498
จ.กรุงเทพมหานครอ.บางกอกน้อยวัดรวกสุทธาราม
จ.กรุงเทพมหานครอ.บางขุนเทียนวัดกก0822075929
จ.กรุงเทพมหานครอ.บางคอแหลมวัดทองบน0815546571
จ.กรุงเทพมหานครอ.บึงกุ่มวัดนวลจันทร์0835404939
จ.กรุงเทพมหานครอ.ภาษีเจริญวัดเพลง0815425899
จ.กรุงเทพมหานครอ.ลาดกระบังวัดพลมานีย์0818430072
จ.กรุงเทพมหานครอ.สัมพันธวงศ์วัดบพิตรพิมุข
จ.กรุงเทพมหานครอ.สายไหมวัดโคกจ้าหล่า
จ.กรุงเทพมหานครอ.สวนหลวงวัดต้นไทร0851137909
จ.กรุงเทพมหานครอ.ดอนเมืองวัดพุทธสยาม0880224498
กรุงเทพมหานครเขตบางกอกน้อยวัดภาวนาภิรตาราม08-3540-4828
นนทบุรี
ยกไปที่วัดพระธรรมกายปทุมธานี
จ.ปทุมธานีอ.คลองหลวงศูนย์วัดพระธรรมกาย
จ.สมุทรปราการอ.บางพลีวัดราษฎร์นิยมธรรม0816699103
จ.สมุทรปราการอ.บางเสาธงวัดหัวคู้วราราม08-7782-0165
จ.สมุทรปราการอ.บางบ่อวัดท้องคุ้ง0816699103
จ.สมุทรปราการอ.พระสมุทรเจดีย์วัดภาวนาราม08-16699103
จ.สมุทรปราการอ.พระสมุทรเจดีย์วัดพระสมุทรเจดีย์08-16699103
จ.สมุทรปราการอ.เมืองสมุทรปราการวัดบางด้วนนอก0896699103
จ.สมุทรปราการอ.เมืองสมุทรปราการวัดบางนางเกรง0861036137
จ.ชลบุรีอ.บ่อทองวัดธาตุทอง08-7352-0512
จ.ชลบุรีอ.บ้านบึงวัดหนองไผ่แก้ว08-3297-3553
จ.ชลบุรีอ.ศรีราชาวัดเขาชีธรรมนิมิต08-9667210

จ.ชลบุรีศูนย์อบรมประจำอำเภอสัตหีบ08-2487-1795
จ.ชลบุรีอ.เมืองชลบุรีวัดสมานราษฏร์08-6999-9898


ศูนย์อบรมประจำอำเภอบางละมุงจ.ชลบุรี08-9479-5943
จ.นครศรีธรรมราชอ.ทุ่งสงวัดก้างปลา0849703388
จ.นครศรีธรรมราชอ.เมืองวัดแจ้ง08-7601-6861
จ.นครศรีธรรมราช(ระบุศูนย์อบรมภายหลัง)นครศรีธรรมราช0894795943
จ.ปราจีนบุรีอ.กบินทร์บุรีวัดหนองไผ่ล้อม08-6893-3594
จ.ปราจีนบุรีอ.เมืองปราจีนบุรีวัดศรีเจริญราษฎร์ศรัทธาธรรม
จ.ปราจีนบุรีอ.เมืองปราจีนบุรีธุดงคสถานปราจีนบุรี08-2450-9678
จ.พังงาอ.ตะกั่วป่าวัดพระธาตุคีรีเขต(วัดลุ่ม)08-9766-5427
จ.พังงาอ.เมืองพังงาวัดมงคลสถิต08-4647-1601
จ.เพชรบูรณ์อ.ศรีเทพวัดศิริมงคล08-8227-7982
จ.เพชรบูรณ์อ.หนองไผ่วัดบ้านโภชน์08-8227-7985
จ.เพชรบูรณ์อ.หล่มสักวัดบุ่งยาง08-4468-1362


ศูนย์อบรมประจำจังหวัดเพชรบูรณ์08-1615-8163
จ.ระนองอ.เมืองระนองวัดสุวรรณคีรีวิหาร08-7677-1081
จ.ระยองอ.บ้านค่ายวัดเขาโพธิ์0896762841
จ.ระยองอ.แกลงวัดกระแสร์คูหาสวรรค์0869878461
จ.ระยองอ.แกลงวัดเขายายพริ้ง0866802970
จ.ระยองอ.เมืองศูนย์อบรมจังหวัดระยอง08-7500-7975
จ.สระแก้วอ.คลองหาดวัดหนองตะเคียน0868840063
จ.สระแก้วอ.วัฒนานครวัดท่าเกวียน0873215318
จ.สระแก้วอ.อรัญประเทศวัดเกิดน้ำใส08-7608-5093
จ.ยโสธรอ.ทรายมูลวัดนาโป่ง0804458936
จ.ยโสธรอ.มหาชนะชัยวัดป่าดอนธาตุ0876508721
จ.ศรีสะเกษอ.กันทรลักษ์วัดโนนม่วง08-9628-0112
จ.ศรีสะเกษอ.กันทรารมย์วัดหนองบอน08-9628-0112
จ.ศรีสะเกษอ.ขุขันธ์วัดเขียนบูรพาราม08-9628-0112
จ.ศรีสะเกษอ.ขุนหาญวัดบ้านสิ08-9628-0112
จ.ศรีสะเกษอ.พยุห์วัดพยุห์มงคลรัตนาราม08-9628-0112
จ.ศรีสะเกษอ.ราษีไศลวัดเมืองคง08-9628-0112
จ.ศรีสะเกษอ.อุทุมพรพิสัยวัดสระกำแพงน้อย08-9628-0112
จ.ศรีสะเกษอ.เบญจลักษ์วัดหนองงูเหลือมใต้08-9628-0112
จ.ศรีสะเกษอ.เมืองศรีสะเกษวัดเพียนาม08-9628-0112
จ.ศรีสะเกษอ.เมืองศรีสะเกษวัดโนนสำนัก08-9628-0112
จ.ศรีสะเกษอ.ศิลาลาดวัดสงยาง08-9628-0112
จ.ศรีสะเกษอ.ภูสิงห์สำนักสงฆ์พระแก้วมรดก08-9628-0112
จ.สุรินทร์อ.ชุมพลบุรีวัดศรัทธาวารินทร์0850597374
จ.สุรินทร์อ.ท่าตูมวัดหนองคูใหญ่0860885321
จ.สุรินทร์อ.ปราสาทวัดสะเดารัตนาราม0883424825
จ.สุรินทร์อ.ปราสาทวัดพระชีบัวแก้ว0853447047
จ.สุรินทร์อ.รัตนบุรีวัดศิลาวรรณ0822060289
จ.สุรินทร์อ.ศรีณรงค์วัดสว่างบูรพาราม0887145921
จ.สุรินทร์อ.ศีขรภูมิวัดคาละแมะ0804436875
จ.สุรินทร์อ.ศีขรภูมิวัดบัวโละ0894534365
จ.สุรินทร์อ.สนมวัดอิสาณนาดี0846967433
จ.สุรินทร์อ.สังขะวัดโนนสวรรค์0811361486
จ.สุรินทร์อ.สังขะวัดโนนสบาย0876791909
จ.สุรินทร์อ.สำโรงทาบวัดเกตุวราราม0882277913
จ.สุรินทร์อ.เขวาสินรินทร์วัดไพศาลภูมิกาวาส0823700685
จ.สุรินทร์อ.เมืองสุรินทร์วัดโคกบัวราย0811868544
จ.สุรินทร์อ.ลำดวนวัดบ้านโชคเหนือ08-83759722
จ.สุรินทร์อ.พนมดงรักวัดโนนสมบูรณ์0887119425
จ.สุรินทร์อ.จอมพระวัดป่าพุทธนิมิต0873796513
จ.สุรินทร์อ.ปราสาทวัดราษฎร์นิยม0883530277
จ.สุรินทร์อ.โนนนารายณ์วัดปราสาทขุมดิน0860885321
จ.สุรินทร์อ.เมืองสุรินทร์ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์0838475590
จ.อำนาจเจริญอ.ปทุมราชวงศาวัดศรีชมภู่08-78061051
จ.อำนาจเจริญอ.พนาวัดพนารักษ์ประชาราม0804871249
จ.อำนาจเจริญอ.ลืออำนาจวัดโคกกลาง(เจริญจิต)0880090436
จ.อำนาจเจริญอ.เมืองอำนาจเจริญวัดธรรมสถานป่าดงเย็น0880690723
จ.อำนาจเจริญอ.เมืองอำนาจเจริญวัดบูรพา0813980644
จ.อำนาจเจริญอ.เมืองอำนาจเจริญวัดภูเขาขาม0883756048
จ.อุบลราชธานีอ.ดอนมดแดงวัดโนนยาง0860449361
จ.อุบลราชธานีอ.ตระการพืชผลวัดศรีตระการ0837353377
จ.อุบลราชธานีอ.ทุ่งศรีอุดมวัดบ้านนาห่อม0807981690
จ.อุบลราชธานีอ.นาจะหลวยวัดทุ่งเพียง0846860230
จ.อุบลราชธานีอ.นาเยียวัดโนนม่วง0837334480
จ.อุบลราชธานีอ.น้ำยืนวัดบ้านนาสามัคคี0839133601
จ.อุบลราชธานีอ.น้ำยืนวัดหนองทัพ0828420661
จ.อุบลราชธานีอ.พิบูลมังสาหารวัดสนามชัย0846676628
จ.อุบลราชธานีอ.ม่วงสามสิบวัดสร้างมิ่ง0804823608
จ.อุบลราชธานีอ.วารินชำราบวัดหนองกินเพล08-17186577
จ.อุบลราชธานีอ.ศรีเมืองใหม่วัดศรีบุญเรือง0895362201
จ.อุบลราชธานีอ.สิรินธรวัดสวนสนสังฆาราม0847840916
จ.อุบลราชธานีอ.เขมราฐวัดหนองโพนเพ็ง0881186977
จ.อุบลราชธานีอ.เขื่องในวัดแดงหม้อ0890129695
จ.อุบลราชธานีอ.เดชอุดมวัดป่าวิบูลธรรมธาดา0854087305
จ.อุบลราชธานีอ.เมืองอุบลราชธานีวัดหนองแกใหม่0804826781
จ.อุบลราชธานีอ.เมืองอุบลราชธานีวัดยางเทิง0823701431
จ.อุบลราชธานีอ.โขงเจียมวัดถ้ำค้อ0894149495
จ.อุบลราชธานีอ.โพธิ์ไทรวัดโนนทัน0856449577
จ.อุบลราชธานีอ.โพธิ์ไทรวัดป่าภูเขาเงิน0806399624
จ.อุบลราชธานีอ.นาตาลสำนักสงฆ์ป่าศรัทธาวาส0807625379
จ.อุบลราชธานีอ.สำโรงวัดหนองสองห้อง0827611121
จ.อุบลราชธานีอ.บุณฑริกสำนักสงฆ์เกาะภูดิน0856624021
จ.อุบลราชธานีอ.เหล่าเสือโก้กวัดดอนกลาง0810621606
จ.อุบลราชธานีอ.น้ำขุ่นวัดหนองแสง0821848200
จ.อุบลราชธานีอ.บุณฑริกวัดโพธิ์ชัยเจริญธรรม0827852258
จ.อุบลราชธานีอ.วารินชำราบศูนย์อบรมเยาวชนอุบลราชธานี0835406614
จ.ปราจีนบุรีอ.กบินทร์บุรีศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ0896694701
จ.นครราชสีมาอ.ขามสะแกแสงวัดหนองหัวฟาน0813985124
จ.นครราชสีมาอ.ครบุรีวัดนารากอรพิมพ์087703006
จ.นครราชสีมาอ.ด่านขุนทดวัดบ้านหาญ0869893966
จ.นครราชสีมาอ.ประทายวัดหนองบัวน้อย0823477470,0857805352
จ.นครราชสีมาอ.ปากช่องวัดถ้ำเขาวง08-49833419
จ.นครราชสีมาอ.ปากช่องวัดพิมพาราม0896153981
จ.นครราชสีมาอ.พิมายวัดวิปัสสนารังกาใหญ่0814012994
จ.นครราชสีมาอ.โนนสูงวัดบ้านคล้า0813985124
จ.นครราชสีมาอ.สูงเนินวัดสว่างบูรพาราม0870722422
จ.นครราชสีมาอ.สูงเนินวัดเขาชาด0879049742
จ.นครราชสีมาอ.เมืองนครราชสีมาวัดหนองไผ่0851881446
จ.นครราชสีมาอ.เมืองนครราชสีมาวัดละลมหม้อ0883721281
จ.นครราชสีมาอ.เมืองยางวัดโนนลอย0870827108
จ.นครราชสีมาอ.โนนไทยวัดโพธิ์เตี้ย0899485812
จ.นครราชสีมาอ.ปักธงชัยศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา0813084701
จ.ตรังอ.ห้วยยอดวัดลำภูรา08-1596-6833
จ.นราธิวาสอ.ตากใบวัดรัตนานุสรณ์08-9739-3732
จ.ปัตตานีอ.แม่ลานวัดป่าสวย08-0533-1675
จ.พัทลุงอ.ปากพยูนวัดพระเกิด08-2455-7647
จ.ยะลาอ.เมืองวัดเวฬุวัน08-9296-0422
จ.ยะลาอ.เบตง
08-3651-8305
จ.สงขลาอ.บางกล่ำศูนย์ปฏิบัติภาคใต้08-1698-3224
จ.สงขลาอ.คลองหอยโข่งวัดปลักคล้า08-9666-8530
จ.สงขลาอ.สิงหนครวัดสลักป่าใหม่08-08-3540-7267
จ.สงขลาอ.สิงหนครวัดอรุณดาราราม08-2450-9723

อ.นาหม่อมวัดป่าศักดิ์08-2442-6005
จ.สงขลาอ.นาทวีวัดราชมานิตสถิตมหาธาตุเจดีย์ศรีทักษิณ08-9880-1337
จ.สตูลอ.ท่าแพวัดทุ่งริน08-9770-3927
จ.พิจิตรอ.วังทรายพูนวัดเขตมงคล0882277892
จ.พิจิตรอ.เมืองพิจิตรวัดยางคอยเกลือ0895210665
จ.พิจิตรอ.ตะพานหินศูนย์กัลยาณมิตรพิจิตร0890317258
จ.พิษณุโลกอ.ชาติตระการวัดโพนไทรงาม0868836011
จ.พิษณุโลกอ.บางกระทุ่มวัดหลวง0896827454
จ.พิษณุโลกอ.บางระกำวัดหนองพยอม0813011139
จ.พิษณุโลกอ.พรหมพิรามวัดหัวเขาสมอคร้า0846999989
จ.พิษณุโลกอ.วัดโบสถ์วัดช่างเหล็ก0816956252
จ.พิษณุโลกอ.เนินมะปรางวัดศรีมงคล0813957889
จ.พิษณุโลกอ.เมืองพิษณุโลกวัดกรมธรรม์0850636789
จ.พิษณุโลกอ.นครไทยวัดป่าธาราสวรรค์0894410399
จ.พิษณุโลกอ.วังทองธุดงคสถานพิษณุโลก0845977797
จ.อุทัยธานีอ.ลานสักวัดลานสัก0853645391
จ.อุทัยธานีอ.เมืองอุทัยธานีวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม0814911433
จ.อุทัยธานีอ.บ้านไร่วัดพุบอน0823331470
จ.กาญจนบุรีอ.ด่านมะขามเตี้ยวัดยางเกาะ0834105325
จ.กาญจนบุรีอ.ท่ามะกาวัดใหม่รางวาลย์0894593884
จ.กาญจนบุรีอ.ท่าม่วงวัดทุ่งทอง0850725850
จ.กาญจนบุรีอ.บ่อพลอยวัดเขาวงจินดาราม0834962908
จ.กาญจนบุรีอ.พนมทวนวัดพุทธบูชา0896702179
จ.กาญจนบุรีอ.ศรีสวัสดิ์วัดถ้ำเนรมิตร08-63392546
จ.กาญจนบุรีอ.หนองปรือวัดหนองปรือ0867668240
จ.กาญจนบุรีอ.ห้วยกระเจาวัดห้วยยาง0815799579
จ.กาญจนบุรีอ.ห้วยกระเจาวัดซ้องสาธุการ0818807426
จ.กาญจนบุรีอ.เมืองกาญจนบุรีวัดบ้านเก่า0885421828
จ.กาญจนบุรีอ.เมืองกาญจนบุรีวัดเขาเม็งอมรเมศร์0835406448
จ.กาญจนบุรีอ.เลาขวัญวัดสุวรรณคีรี0882342702
จ.กาญจนบุรีอ.ไทรโยควัดวังโพธิการาม0800210728
จ.กาญจนบุรีอ.ไทรโยควัดสิงห์ไพบูลย์ประชาสรรค์0815438808
จ.กาญจนบุรีอ.เมืองกาญจนบุรีสำนักสงฆ์เขารักษ์0844242704
จ.กาญจนบุรีอ.เมืองกาญจนบุรีวัดเฉลิมพระเกิยรติ0897649072
จ.ชุมพรอ.ปะทิววัดถ้ำทะเลทรัพย์0868840063
จ.ชุมพรอ.เมืองชุมพรธุดงคสถานชุมพร0816293128
จ.ประจวบคีรีขันธ์อ.กุยบุรีวัดโป่งกระสังข์0897940305
จ.ประจวบคีรีขันธ์อ.บางสะพานวัดเกาะยายฉิม0865590948
จ.ประจวบคีรีขันธ์อ.บางสะพานน้อยวัดถ้ำเขาลักษณ์จันทร์0833106677
จ.ประจวบคีรีขันธ์อ.ปราณบุรีวัดสิทธิสังฆาราม(หนองคาม)0819372373
จ.ประจวบคีรีขันธ์อ.หัวหินวัดเขาน้อยหัวหิน0831834359
จ.ประจวบคีรีขันธ์อ.หัวหินวัดหนองพรานพุก0851735318
จ.ประจวบคีรีขันธ์อ.สามร้อยยอดวัดหนองแก0896034965
จ.ประจวบคีรีขันธ์อ.ทับสะแกวัดหนองพิบูลย์ธรรมาวาส0897940305
จ.ประจวบคีรีขันธ์อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์0868576943
จ.เพชรบุรีอ.ชะอำวัดราษฎร์เจริญธรรม0851620891
จ.เพชรบุรีอ.บ้านลาดวัดดอนกอก0853859038
จ.เพชรบุรีอ.เขาย้อยวัดศีลคุณาราม0851634262
จ.เพชรบุรีอ.เมืองเพชรบุรีวัดถ้ำแก้ว0816974913
จ.เพชรบุรีอ.แก่งกระจานวัดห้วยกวางจริง0851280449
จ.เพชรบุรีอ.ท่ายางวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง0897469680
จ.ราชบุรีอ.จอมบึงวัดนาสมอเขต0891753765
จ.ราชบุรีอ.บ้านคาวัดทุ่งตาลับ0873706400
จ.ราชบุรีอ.บ้านโป่งวัดชมภูพล0870036718
จ.ราชบุรีอ.โพธารามวัดท่าหลวงพล0896243458
จ.ราชบุรีอ.สวนผึ้งวัดเขาวงกตเจริญธรรม0831314522
จ.ราชบุรีอ.บ้านโป่งสำนักปฏิบัติธรรมว่องกุศลกิจ0827821796
จ.ราชบุรีอ.เมืองราชบุรีศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช0831797281
จ.สมุทรสงครามอ.อัมพวาวัดมณีสรรค์0850578398
จ.สมุทรสงครามอ.เมืองสมุทรสงครามวัดช่องลม0874157282
จ.สมุทรสาครอ.เมืองสมุทรสาครวัดศรีเมือง0851748819
จ.สุพรรณบุรีอ.ดอนเจดีย์วัดจิกรากข่า0816658942
จ.สุพรรณบุรีอ.ด่านช้างวัดบรรหารแจ่มใส0865852388
จ.สุพรรณบุรีอ.หนองหญ้าไซวัดหนองทราย0845722212
จ.สุพรรณบุรีอ.เดิมบางนางบวชวัดท่าทอง0835405644
จ.สุพรรณบุรีอ.เดิมบางนางบวชวัดเขาดิน0835405644
จ.สุพรรณบุรีอ.เมืองสุพรรณบุรีวัดโพธิ์คอย0819870732
จ.สุพรรณบุรีอ.อู่ทองวัดดงเย็น0884085311
จ.กำแพงเพชรอ.ขาณุวรลักษบุรีวัดพัฒนราษฎร์บำรุง0851630629
จ.กำแพงเพชรอ.คลองขลุงวัดเกาะหมู0894950053
จ.กำแพงเพชรอ.คลองลานวัดมอสำราญ0882277904
จ.กำแพงเพชรอ.พรานกระต่ายวัดไตรภูมิ0823446846
จ.กำแพงเพชรอ.ลานกระบือวัดดงอีบุก0882277902
จ.กำแพงเพชรอ.เมืองกำแพงเพชรวัดศรีโยธิน0897469083
จ.ตากอ.พบพระวัดพบพระเหนือ0896585156
จ.ตากอ.วังเจ้าวัดสบยม0882277882
จ.ตากอ.อุ้มผางสำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์(ตาก)0819535638
จ.ตากอ.เมืองตากวัดวังประจบ0877389001
จ.ตากอ.แม่สอดวัดมงคลนิมิตร0897975337
จ.สุโขทัยอ.คีรีมาศวัดธรรมปัญญาราม0814435660
จ.สุโขทัยอ.สวรรคโลกวัดเจ็ดธรรมาสน์0877700227
จ.พิษณุโลกอ.วัดโบสถ์วัดโบสถ์
จ.อุตรดิตถ์อ.ตรอนวัดหาดสองแคว0873083004
จ.อุตรดิตถ์อ.น้ำปาดวัดส่องแดด0805940723,0882277890
จ.อุตรดิตถ์อ.ลับแลวัดไชยจุมพล0812064173
จ.อุตรดิตถ์อ.เมืองอุตรดิตถ์วัดแนวคีรี0814467978
จ.อุตรดิตถ์อ.ทองแสนขันแก้วพฤกษา0897876546
จ.สุพรรณบุรีอ.บางปลาม้าวัดบ้านด่าน0-850727565
จ.สุพรรณบุรีอ.ศรีประจันต์วัดโพธารามหน.ศูนย์ 0851415945
จ.สุพรรณบุรีอ.สามชุกวัดสามชุกหน.ศูนย์ 0894407437
จ.ชัยนาทอ.สรรคบุรีวัดสองพี่น้อง0852450652
จ.นครปฐมอ.กำแพงแสนวัดปทุมทองสุทธาราม0823755914
จ.นครปฐมอ.นครชัยศรีวัดน้อยเจริญสุข
จ.นครปฐมอ.สามพรานวัดดงเกตุ
จ.นครปฐมอ.เมืองนครปฐมวัดห้วยจระเข้0877615464
จ.ลพบุรีอ.โคกสำโรงศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรี0824958783
จ.ลพบุรีอ.ชัยบาดาลศูนย์ปฏิบัติธรรมทรัพย์เจริญ0881188525
อ.(ระบุศูนย์อบรมภายหลัง)พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยาอ.พระนครศรีอยุธยา08-6121-5842

จ.พระนครศรีอยุธยาอ.เสนา08-361-8007

จ.พระนครศรีอยุธยาอ.บางปะอิน08-8227-7832

จ.พระนครศรีอยุธยาอ.นครหลวง08-8227-7830

จ.ภูเก็ตอ.เมือง08-3540-8155

จ.ภูเก็ตอ.ถลาง08-7592-6555
กาฬสินธุ์

08-9775-6779
นครพนม

08-9414-4442
มุกดาหาร

08-6975-0072
ร้อยเอ็ด

08-5342-0836
จ.สกลนครอ.วานรนิวาสวัดโนนสว่างภิรมย์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร08-2700-6418
จ.สกลนครอ.กุสุมาลย์วัดศิริมงคล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร08-3189-9779
จ.สกลนครอ.บ้านม่วงวัดวรแวดล้อม อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร08-2700-6423
จ.สกลนครสว่างแดนดินวัดยางประชาสามัคคี สว่างแดนดิน จ.สกลนคร08-8227-7649
จ.สกลนครอ.เต่างอยวัดโคกสะอาด อ.เต่างอย จ.สกลนคร08-8227-7649
จ.เชียงรายอ.ดอยหลวงวัดปงสนุก0844788351
จ.เชียงรายอ.พานวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ0897657225
จ.เชียงรายอ.พานวัดพระธาตุจอมแว่0867731274
จ.เชียงรายอ.เชียงของวัดใหม่ทุ่งหมด0882277826
จ.เชียงรายอ.เทิงวัดพระธาตุศรีมหาโพธิ์0829555248
จ.เชียงรายอ.เมืองเชียงรายวัดปางสนุก0845008387
จ.เชียงรายอ.เวียงป่าเป้าวัดปางไคร้0816954261
จ.เชียงรายอ.แม่สายวัดมงคลธรรมกายาราม0822974153
จ.เชียงใหม่อ.ฝางวัดเวียงไชยปราการ0864218024
จ.เชียงใหม่อ.พร้าววัดห้วยบง0835404604
จ.เชียงใหม่อ.สะเมิงวัดศูนย์อบรมอุโบสถกลาง0835404610
จ.เชียงใหม่อ.เชียงดาววัดห้วยเป้า0814825279
จ.เชียงใหม่อ.เวียงแหงวัดแม่หาด0873038601
จ.เชียงใหม่อ.แม่อายวัดท่าตอน0811333299
จ.เชียงใหม่อ.แม่แตงวัดปางม่วง0865566314
จ.เชียงใหม่อ.แม่แตงวัดทุ่งหลวง0865566314
จ.เชียงใหม่อ.ฝางวัดไชยมงคล0815616077
จ.เชียงใหม่อ.สันทรายธุดงคสถานล้านนา0835404603
จ.เชียงใหม่อ.ดอยสะเก็ดวัดพระธาตุดอยสะเก็ด0835406292
จ.เชียงใหม่อ.สันกำแพงวัดร้องวัวแดง0836666523
จ.เชียงใหม่อ.สันป่าตองวัดน้ำบ่อหลวง0815566387
จ.เชียงใหม่อ.สารภีวัดพญาชมภู0865566314
จ.เชียงใหม่อ.หางดงวัดเวียงดัง0868940216
จ.เชียงใหม่อ.เมืองเชียงใหม่วัดเชียงโฉม0865566316
จ.เชียงใหม่อ.แม่ริมวัดสมเด็จดอยน้อย0824769790
จ.เชียงใหม่อ.แม่อายวัดเหล่าจันทรังษี0846620148
จ.เชียงใหม่อ.จอมทองวัดห้วยตองสัก0817420173
จ.เชียงใหม่อ.อมก๋อยวัดทุ่งเจริญธรรม0812888251
จ.เชียงใหม่อ.ฮอดวัดบ้านขุน08-19514789
จ.เชียงใหม่อ.ฮอดวัดแม่สะนาม0815956947
อ.อ.กัลยาณิวัฒนาวัดหนองแดง0801252167
จ.เชียงใหม่อ.แม่แจ่มธุดงคสถานธรรมอุทยานแก้วกลางดอย0849162573
จ.น่านอ.ทุ่งช้างวัดราษฎรบำรุง0877881249
จ.น่านอ.ปัววัดเบ็งสกัด(พระธาตุเบ็งสกัด)0896873495
จ.น่านอ.ภูเพียงศูนย์ปฎิบัติธรรมหนองเจริญ0856683450
จ.พะเยาอ.เมืองพะเยาวัดพระธาตุจอมทอง0877190085
จ.แพร่อ.ร้องกวางวัดบุญภาค0831197476
จ.แพร่อ.เด่นชัยวัดใหม่วงศ์วรรณ0810267543
จ.แพร่อ.วังชิ้นศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่0828947966
จ.แม่ฮ่องสอนอ.ขุนยวมวัดม่วยต่อ0814896373
จ.แม่ฮ่องสอนอ.เมืองแม่ฮ่องสอนวัดหมอกจำแป่0850721298
จ.แม่ฮ่องสอนอ.แม่สะเรียงวัดอัมราวาส0871936996
จ.ลำปางอ.งาววัดบ้านดอนแก้ว0831095014
จ.ลำปางอ.วังเหนือวัดแม่ม่า0824420723
จ.ลำปางอ.สบปราบวัดบ้านหล่าย0804520416,0821869440
จ.ลำปางอ.เถินวัดแม่เติน0880154221
จ.ลำปางอ.เมืองลำปางวัดห้วยหลอ0810282799
จ.ลำปางอ.เมืองลำปางวัดพระเจดีย์ซาวหลัง0865343000,0882277631
จ.ลำปางอ.เสริมงามวัดนางอย0843246266
จ.ลำปางอ.แจ้ห่มวัดกู่เต้าวนาราม0823273620
จ.ลำปางอ.แม่ทะวัดน้ำโท้ง0846130292
จ.ลำปางอ.แม่พริกวัดแม่ตั๋ง0846688087
จ.ลำปางอ.เมืองปานวัดพระธาตุดอยซาง0872237277
จ.ลำพูนอ.บ้านธิวัดพระธาตุดอยห้างบาตร
จ.ลำพูนอ.บ้านโฮ่งวัดดอยแดน
จ.ลำพูนอ.ป่าซางวัดพระนอนม่อนช้าง0832241714
จ.ลำพูนอ.ลี้วัดบ้านกลาง0816723113
จ.ลำพูนอ.เมืองลำพูนวัดประตูโขง0831536614
จ.ลำพูนอ.เมืองลำพูนวัดกอม่วง0894838820
จ.ลำพูนอ.เวียงหนองล่องวัดเหล่าดู่0808580892
จ.ลำพูนอ.แม่ทาวัดทาผาตั้ง
จ.ลำพูนอ.ทุ่งหัวช้างวัดจริญญาวนาราม0815301953

บทความที่เกี่ยวข้องกับโครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป
 
งานบวชพระคืออะไร ทำไมในชีวิตลูกผู้ชายต้องบวชให้ได้อย่างน้อย 1 พรรษา
 
 
คลิปวิดีโอโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทั่วไทยรุ่นที่ผ่านมา
 

รับชมคลิปวิดีโอโครงการอุปสมบทหมู่หนึ่งแสนรูปทั่วไทย ครั้งที่ 3
ชมวิดีโอโครงการอุปสมบทหมู่หนึ่งแสนรูปทั่วไทย ครั้งที่ 3  MP3 ธรรมะโครงการอุปสมบทหมู่หนึ่งแสนรูปทั่วไทย ครั้งที่ 3   Download ธรรมะโครงการอุปสมบทหมู่หนึ่งแสนรูปทั่วไทย ครั้งที่ 3
 

     
Tag : โรคจิต  โรค  โบสถ์  เขาแก้วเสด็จ  เขาแก้ว  เข้าพรรษา  อุโบสถ  หูหนวก  สาธุชน  สาธุ  สวรรค์  ศีลธรรม  ศรัทธา  วิดีโอ  วัดพระธรรมกาย  ภาษีเจริญ  พระพุทธศาสนา  ปัญญา  ปฏิบัติธรรม  บุญ  บารมี  บวชพระ  ธุดงค์  

พิมพ์บทความนี้