พิธีมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระ ประจำปี 2555

พิธีมุทิตาพระมหาเถระ และพระเถระ ประจำปี 2555 วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 หลังเสร็จพิธีกรานกฐิน ณ บริเวณเตนท์เหล็ก ด้านข้างอุโบสถ วัดพระธรรมกาย[ 17 ต.ค. 2555 ] - [ : 16540 ]
พิธีมุทิตาประจำปี 2555
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
 
พิธีมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระ ประจำปี 2555
 
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
หลังเสร็จพิธีกรานกฐิน ณ บริเวณเตนท์เหล็ก
 
พระมหาเถระ ประจำปีพุทธศักราช 2555
 
พิธีมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระ
 
พระเถระ ประจำปีพุทธศักราช 2555 (1)
 
พิธีมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระ

พระเถระ ประจำปีพุทธศักราช 2555 (2)

พิธีมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระ
 
คือสมณะ ผู้กอบกู้ พุทธศาสน์
คือเพชรแท้ คือทายาท พระชินสีห์

คือตัวจริง คือแบบอย่างสร้างบารมี

ทุกชีวี น้อมดวงใจ ถวายมุทิตา
 

 
หลายปีที่ผ่านมา ชายหนุ่มที่เพียบพร้อมด้วยกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา
ผู้เป็นดังดวงใจของพ่อแม่ ตัดสินใจสละความสะดวกสบายและอนาคตทางโลก
ออกจากบ้านมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ

ด้วยใจอันใสบริสุทธิ์และเปี่ยมล้นด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนา
บางคนจากมาพร้อมเสียงอนุโมทนาสาธุการ
ในขณะที่บางคนจากมาพร้อมน้ำตาของผู้เป็นที่รัก
แต่ด้วยความเชื่อมั่นว่า
หนทางนี้เป็นทางที่ประเสริฐสุดสำหรับลูกผู้ชาย
จึงตัดสินใจเดินจากมา

ครั้งนั้น หลายคนเดินมาด้วยปณิธานอันยิ่งใหญ่
พร้อมพลีกายใจเพื่อพระศาสนา
คืนวันผ่านไป...ผู้มีศรัทธามั่นคงยังคงดำรงอยู่ในสมณเพศอย่างสง่างาม
ในแต่ละวันอุทิศตนทำงานหนัก ทุ่มเทศักยภาพทั้งหมดเพื่อภารกิจสืบทอดอายุพระศาสนา
โดยไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆ ด้วยความเชื่อมั่นว่า...
เส้นทางนี้ เป็นเส้นทางที่ดีที่สุด
ภารกิจที่ทำอยู่นี้ เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าที่สุด
ร่มเงาผ้ากาสาวพัตร์นี้ เป็นร่มเงาที่ปลอดภัยที่สุด
..................................................

พวกเราภาคภูมิใจในพระมหาเถระและพระเถระทุกรูป
ขอกราบถวายมุทิตาแด่พระมหาเถระและพระเถระผู้ยิ่งใหญ่เหนือเศียรเกล้า


กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

19.00 น. เสร็จพิธีกรานกฐิน
19.10 น. ต้อนรับปฏิสันถารพระมหาเถระและพระเถระ
19.30 น. พิธีมุทิตาสักการะ, ประกาศเกียรติคุณ, พิธีขอขมา, รับฟังโอวาท, บูชาธรรม
20.45 น. เสร็จพิธี     
Tag : อุโบสถ  สาธุ  ศรัทธา  วัดพระธรรมกาย  พระพุทธศาสนา  ปัญญา  บารมี  ธรรมกาย  กฐิน  

พิมพ์บทความนี้