ขอเชิญรับเหรียญที่ระลึกรุ่นพระฉลองชัย ชิตัง เม

ในวันคุ้มครองโลกปีนี้ ผู้ที่สวมชุดขาวมาร่วมงานจะได้ภาพพระฉลองชัย ชิตัง เม ขนาด 50 x 50 เซนติเมตร เพื่อนำไปบูชา และรับมอบเหรียญของขวัญที่ระลึกรุ่น “ฉลองชัย ชิตัง เม” จากคณะสงฆ์เมื่อเสร็จงานในช่วงเย็น[ 9 เม.ย. 2554 ] - [ : 16964 ]

วันคุ้มครองโลก

ขอเชิญรับเหรียญของขวัญที่ระลึก

 
     ขอเชิญมาร่วมงานถวายสังฆทาน 30,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ ในวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2554 พร้อมรับเหรียญที่ระลึกรุ่น “ฉลองชัย ชิตังเม”
 
ถวายสังฆทานวันคุ้มครองโลก
ถวายสังฆทานในวันคุ้มครองโลกปีที่ผ่านมา
 
     ยังจำกันได้หรือไม่กับภาพมหาปีติในวันคุ้มครองโลกปีที่ผ่านมา เมื่อพระราชาคณะ   พระสังฆาธิการจากทั่วประเทศ คณะสงฆ์จาก 266 วัด 4 จังหวัดภาคใต้ และคณะสงฆ์จากต่างประเทศทั่งนิกายเถรวาท มหายาน และวัชรยาน รวมแล้วกว่าแสนรูป ได้เมตตาเดินทางมาเป็นนาบุญให้พวกเราทุกคนได้ถวายมหาสังฆทานกันอย่างปีติเบิกบาน
 
     ภาพอันเป็นทัสนานุตริยะในวันนั้น ก็คือ ภายในมหารัตนวิหารคดทั้ง 4 ด้าน ที่ยาวถึงกว่า 4 กิโลเมตร ต่างเนืองแน่นไปด้วยสาธุขนนับแสนคนที่มาร่วมพิธีถวายมหาสังฆทานกับเนื้อนาบุญของโลกที่นั่งอยู่บนอาสน์สงฆ์อย่างสงบสง่างามเป็นแถวยาวจนเต็มพื้นที่ของมหารัตนวิหารคดทั้ง 4 ทิศ และที่สำคัญช่วงท้ายของพิธีกรรม พระราชภาวนาวิสุทธิ์ได้กล่าวขอบพระคุณในความเมตราของคณะสงฆ์ทุกรูปที่มาร่วมงาน และกราบนิมนต์ทุกรูปให้มาร่วมงานอีกครั้งในวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ. 2554 ที่กำลังใกล้จะมาถึงนี้
 
      สังฆทานวันคุ้มครองโลก         
การถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กว่า 30,000 วัด
 
      สิ่งนี้เป็นสัญญาว่าบัดนี้บุญลาภอันประเสริฐคือการถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์กว่า 30,000 วัด ทั่วประเทศกำลังจะบังเกิดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งนับเป็นบุญที่มิใช่ว่าจะบังเกิดขึ้นได้ง่ายๆ บนโลกใบนี้ แต่ด้วยบารมีธรรมและมโนปณิธานอันแน่วแน่ของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่ต้องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก และต้องการรวมพุทธบุตรทั่วโลกทุกนิกายให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อช่วยกันนำธรรมะไปคุ้มครองโลกให้บังเกิดสันติภาพที่แท้จริง
 
เหรียญที่ระลึก
เหรียญที่ระลึกรุ่นพระฉลองชัย ชิตัง เม
 
     ในวันคุ้มครองโลกปีนี้ ผู้ที่สวมชุดขาวมาร่วมงานจะได้ภาพพระฉลองชัย ชิตัง เม ขนาด 50 x 50 เซนติเมตร เพื่อนำไปบูชา และรับมอบเหรียญของขวัญที่ระลึกรุ่น “ฉลองชัย ชิตัง เม” จากคณะสงฆ์เมื่อเสร็จงานในช่วงเย็น
 
กิจกรรมในวันคุ้มครองโลก มีรายละเอียดดังนี้
 
ภาคเช้า
 
09.30 น.
- นำนั่งสมาธิ(Meditation)(Meditation)
- พิธีมอบ
ปัจจัยช่วยเหลือครู 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- รับถวายปัจจัยบูชาธรรม
11.00 น.
- พิธีถวายสังฆทาน
 
ภาคบ่าย
 
13.30 น.
- นั่งสมาธิ
14.00 น.
- พิธีมอบโล่ โดยสมเด็จฯ และมอบประกาศนียบัตรโดยกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาคและรองเจ้าคณะภาค แด่เจ้าอาวาสศูนย์อบรม
14.30 น.
- พิธีเจริญพระพุทธมนต์
15.15 น.
- ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถา
15.30 น.
- พระราชภาวนาวิสุทธิ์ถวายไทยธรรมแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ                
- ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ เดินทางกลับ
- พิธีถวายสังฆทานพุทธบุตร 30,000 กว่าวัด และ 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- พระราชภาวนาวิสุทธิ์ กล่าวขอบคุณ
- คณะสงฆ์ให้พร / บูชาพระรัตนตรัย
16.00 น.
- เสร็จพิธี
 
ภาคค่ำ 
 
พิธีอธิษฐานจิตปิดเจดีย์ ณ ลานธรรม
18.00 น.
- ประธานสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธี ณ ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ (บริเวณเสาคู่)
- นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ
- ท่านประธานสงฆ์กล่าวเชิญ ผู้แทนกล่าวถวายองค์พระฉลองชัย ชิตัง เม
- พิธีกรกล่าวเชิญเจ้าภาพ 22 ท่าน ขึ้นรับองค์พระธรรมกายจากท่านประธานสงฆ์
- ขบวนมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ จำนวน 1,000 ท่าน อัญเชิญองค์พระธรรมกาย เวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์
- ท่านประธานสงฆ์นำอธิษฐานจิตฉลองชัย ชิตัง เม, แผ่เมตตา / บูชาพระรัตนตรัย
- จุดพลุฉลองปิดเจดีย์
19.15 น.
- ท่านประธานสงฆ์เดินทางกลับ
19.30 น.
- สาธุชนรับมอบเหรียญของที่ระลึกรุ่น "ฉลองชัย ชิตัง เม" จากคณะสงฆ์
- สาธุชนเดินทางกลับ
 
การเดินทางมาวัดพระธรรมกาย
 
แผนที่มาวัดพระธรรมกาย
 
     การเดินทางมาวัดพระธรรมกายสามารถเดินทางมาโดย รถยนต์ส่วนตัว, รถโดยสารประจำทาง, รถไฟ หรือ รถบริการรับส่งสาธุชน ดังนี้
 
1. การเดินทางโดยรถยนต์ มีสองเส้นทางด้วยกัน
 
     1.1 มาตามเส้นทางพหลโยธิน ตรงมาทางทิศเหนือผ่านรังสิต ผ่านศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค ผ่านมหาวิทยาลัยกรุงเทพตรงไปจนกระทั่งสังเกตเห็นป้ายบอกทางไปคลองหลวง ให้ขับรถชิดซ้ายเข้าทางคู่ขนาน จะผ่านปั๊มน้ำมันโมบิลเจอทางแยกที่หนึ่ง เป็นทางแยกขึ้นสะพานลอยไปเชียงราก ให้เลยไป เลี้ยวซ้ายตรงทางแยกที่สอง เป็นทางยกระดับสะพานลอยไปคลองหลวง ขณะขึ้นสะพานให้ชิดขวาตลอด เมื่อลงจากสะพานลอย ให้ขับตรงไปจนผ่านปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าวัดพระธรรมกาย

     1.2 เส้นทางด่วนเอเชียนเกมส์ ให้ลงจากทางด่วนที่มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ขับรถตรงมาผ่านทางเข้ามหาวิยาลัยด้านซ้าย ขึ้นสะพานลอยแล้วขับตรงไปผ่าน ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าวัดพระธรรมกาย
 
2. การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง มีสองเส้นทางเช่นกัน
 
     2.1 เส้นทางแรก โดยสารรถประจำทางสาย 356 , 39 , ปอ.39 , ปอ.29 , ปอ.21 เฉพาะที่มีป้ายว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รถประจำทางดังกล่าวข้ามสะพานลอยรังสิตตรงมาบนถนนพหลโยธิน เมื่อผ่านปั๊มน้ำมันโมบิลจะเห็นทางแยกซ้ายมือเลี้ยวขึ้นสะพานลอยไปเชียงราก และ คลองหลวง รถประจำทางจะตรงไปให้ลงรถประจำทางที่ป้ายบางขันธ์ ตรงสะพานลอยคนข้าม และ ข้ามสะพานลอยมายังฝั่งตรงข้ามจะมีรถมอเตอร์ไซท์รับจ้างมาถึงป้อมยามด้านวัด พระธรรมกาย ค่าบริการ 20 บาท (วัดพระธรรมกายไม่อนุญาตให้รถมอเตอร์ไซท์รับจ้างเข้าไปในบริเวณวัด เพื่อรักษาความสงบ และ บรรยากาศในการปฏิบัติธรรม)
 
     2.2 เส้นทางที่สอง โดยสารรถประจำทางสาย 39, 59 , 29 , ปอ.39 , ปอ.29 , ปอ.21 ที่จะไปสุดสายที่ตลาดรังสิต เมื่อรถประจำทางดังกล่าวเลี้ยวซ้ายเข้ารังสิต ให้ลงรถที่ป้ายแรกและข้ามถนนไปยังฝั่งตรงข้าม เพื่อขึ้นรถประจำทางสายคลอง 5 หนองเสือ (รถสีเขียวอ่อน) ถึงหน้าวัดพระธรรมกาย ค่าบริการ 10 บาท
 
3. การเดินทางโดยรถไฟ  

     จากสถานีรถไฟหัวลำโพง ลงที่สถานีรถไฟเชียงราก แล้วนั่งรถรับจ้าง (สองแถว) จากสถานีรถไฟเชียงราก ถึง ปากทางเข้าตลาดบางขันธ์ จากตลาดบางขันธ์ให้นั่งรถมอเตอร์ไซท์รับจ้าง ถึงวัดพระธรรมกาย ค่าบริการ 20 บาท
 
4. การเดินทางโดยใช้บริการรถรับส่งสาธุชน  

     วัดพระธรรมกายได้จัดรถบัสบริการรับส่งสาธุชนที่ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรม ในวันอาทิตย์ต้นเดือน วันอาทิตย์ธรรมดา หรือวันงานบุญใหญ่ๆ ของทางวัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ดังต่อไปนี้
 
     หากต้องการทราบ รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับจุดออกรถบัส ในกรุงเทพฯ หรือ จุดออกรถเพิ่มเติม ในวันสำคัญทางศาสนาอื่นๆ สามารถสอบถามได้ที่ แผนกจราจร วัดพระธรรมกาย โทร.02-8312131 ถึง 2 หรือ ทุกวันอาทิตย์ ที่เสาโอ16 สภาธรรมกายสากล
 
     สำหรับจุดออกรถบัสต่างจังหวัด สามารถสอบถามข้อมูลของแต่ละจังหวัดได้ที่ กองแก้วภูธร วัดพระธรรมกาย โทร.
ภาคกลาง
02-8312611-7
ภาคตะวันตก
02-8312620-6
ภาคตะวันออก
02-8312630-8
ภาคอีสาน
02-8312640-6
ภาคเหนือ
02-8312650-6
ภาคใต้
02-8312660-8
 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงานบุญต่างๆ ของวัดพระธรรมกายได้ที่เบอร์ 02-831-1000
 
รับชมวิดีโอ 2 BigBoon ประวัติศาสตร์
 

รับชมคลิปวิดีโอ2 Bigboon ประวัติศาสตร์
ชมวิดีโอ2 Bigboon ประวัติศาสตร์  MP3 ธรรมะ2 Bigboon ประวัติศาสตร์   Download ธรรมะ2 Bigboon ประวัติศาสตร์
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับวันคุ้มครองโลก
 

     
Tag : เกมส์  หลวงพ่อ  สาธุชน  สาธุ  สันติภาพ  สร้างองค์พระ  สมาธิ  วิหารคด  วิดีโอ  วัดพระธรรมกาย  มหารัตนวิหารคด  พระราชภาวนาวิสุทธิ์  พระพุทธศาสนา  ปัจจัย  ปฏิบัติธรรม  บุญ  บารมี  ธัมมชโย  ธรรมะ  ธรรมกายเจดีย์  ธรรมกาย  ตะวัน  

พิมพ์บทความนี้   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป