สัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21

สมเด็จพระวันรัต เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21[ 30 ก.ย. 2553 ] - [ : 13869 ]
สัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในศตวรรษที่ 21

        สมเด็จพระวันรัต เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21

        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทในศตวรรษที่ 21"  ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2553  ณ ห้องประชุมสุชีพ  ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  โดยมีสมเด็จพระวันรัต อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานพร้อมทั้งกล่าวถึงการจัดสัมมนาในครั้งนี้ว่า เนื่องจากในโอกาส 117 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ 3 ตุลาคม 2553 เพื่อเป็นเวทีให้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการเกี่ยวกับงานพระธรรมทูต ทั้งในด้านสัมฤทธิผล และอุปสรรคปัญหาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

        ด้านพระด็อกเตอร์ อนิลมาน ธมฺมสากิโย  อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยกล่าวว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทในศตวรรษที่ 21  อิทธิพลของพระพุทธศาสนาเถรวาทในระดับสากลโลก ดูเหมือนจะน้อยกว่านิกายพระพุทธศาสนาอื่น ๆ  พระพุทธศาสนาเถรวาทในปัจจุบันนี้ ถูกบดบังด้วยการฟื้นตัวและความนิยมของพระพุทธศาสนามหายานและวัชรยาน  ทำให้นักวิชาการเริ่มตั้งปัญหาในวิถีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาท และหาสาเหตุของความไม่สำเร็จที่เกิดอยู่ในปัจจุบัน  พระธรรมทูตจากประเทศศรีลังกา เมียนม่า และไทย ได้ไปตั้งวัดในประเทศต่างๆ มากมาย  ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์วัฒนธรรมและบริการทางศาสนาให้แก่ประชากรพลัดถิ่นที่ไปตั้งรกรากอยู่ในประเทศนั้น ๆ มากกว่าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับชนพื้นเมืองของประเทศนั้น ๆ

        โลกปัจจุบันนี้เรียกได้ว่า "โลกไร้พรมแดน"  และเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและสภาวการณ์ของงานเผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาท และเพื่อสร้างองค์ความรู้เชิงบูรณาการ อันอาจจะเป็นเครื่องมือกำหนดแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาของพุทธเถรวาทโลก ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทองค์รวมอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับยุคสมัยแห่งโลกไร้พรมแดนในปัจจุบัน

     
Tag : อาจารย์  พระพุทธศาสนา  ปัญหา  ปัญญา  

พิมพ์บทความนี้


งานบุญวันคุ้มครองโลก

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป