ตักบาตรโคราช 5,555 รูป ณ บริเวณลานย่าโม จ.นครราชสีมา

ตักบาตรโคราช มหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ของ จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมตักบาตรฉลองพระใหม่ 5,555 รูป ในโครงการเข้าพรรษาแสนรูปทั่วไทย วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2554[ 29 ก.ค. 2554 ] - [ : 16081 ]
ตักบาตรโคราช
โครงการตักบาตรพระ 1 ล้านรูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย
  
 
ตักบาตรพระใหม่ 5,555 รูป
 
ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2554
เวลา 06.00 - 8.00  น.
  
บริเวณลานย่าโม  อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 
ตักบาตรฉลองพระใหม่ 5,555 รูป  
 
ตักบาตรฉลองพระใหม่ 5,555 รูป

                มหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ของ จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมตักบาตรฉลองพระใหม่ 5,555 รูป ในโครงการเข้าพรรษาแสนรูปทั่วไทย วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2554 เวลา 6.00 น. ณ บริเวณลานย่าโม อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 
  ตักบาตรพระถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ
 
   ตักบาตรพระถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ
 
 
อานิสงส์ของการตักบาตรพระ
 
    1. เกิดในร่มเงาบวชพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
    2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
    3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
    4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมูมาก
    5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
    6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
    7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
    8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
    9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 044-341-375 088-227-8041

การตักบาตรคือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล

 
การตักบาตรคือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล
 
การตักบาตรเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติ
 
การตักบาตรเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติ   
 
การตักบาตรคือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธ
 
การตักบาตรคือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธ
 
รับชมวิดีโอตักบาตรพระใหม่ 5,555 รูป ณ บริเวณลานย่าโม จ.นครราชสีมา

รายการวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์
ศูนย์รวมเพลงธรรมะ สามารถดาว์นโหลดเพลงธรรมะได้ทั้ง Video และ MP3 FREE
 
บทความที่เกี่ยวกับตักบาตรพระ
 

     
Tag : ให้ทาน  เพลงธรรมะ  เข้าพรรษา  อานิสงส์  สวรรค์  วิดีโอ  ล้านรูป  ฟังเพลง  พระพุทธศาสนา  บุญ  ธรรมะ  ตักบาตร  Video  

พิมพ์บทความนี้