โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว 1 ล้านคน ประจำปี 2554

อุบาสิกา คือ ตำแหน่งของสตรีผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย ทำหน้าที่ในการอุปถัมภ์บำรุงและปกป้องคุ้มภัยให้แก่พระพุทธศาสนามาตลอดอายุ พุทธกาล ดังเช่น มหารัตนอุบาสิกาวิสาขา[ 5 เม.ย. 2554 ] - [ : 18660 ]
View this page in: English

        โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคน ประจำปีพุทธศักราช 2554 

 
บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน1ล้านคน
โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว 1 ล้านคนทั่วไทย
 
รุ่นที่  ระยะเวลาโครงการ วันบวช 
วันบวชรับสไบ  จำนวนวัน

 4

อา.27 ก.พ.-ส.6 มี.ค.54

จ.28ก.พ.54       
(ที่ศูนย์อบรม)

อา.6 มี.ค.54

7

 5

อา.24 เม.ย.-อา.1 พค 54

จ.25เม.ย.54        
(ที่ศูนย์อบรม)

อา.1 พ.ค.54

7

6
อา.29 พค  -อา.5 มิ.ย.54
 จ.30พ.ค.54        
(ที่ศูนย์อบรม)
อา.5 มิ.ย.54
7
7
อา.28 ส.ค.-อา.4 ก.ย.54 
 
 
 
อา.4ก.ย.54 
7
8
อา.25 ก.ย.-อา.2 ต.ค.54 
 
 
 
อา.2ต.ค.54 
7

9

อา.27 พ.ย. -อา.4 ธ.ค.54

 

อา.4ธ.ค.54

7

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคน

1. หญิงแท้ อายุระหว่าง 15 - 65 ปี
2. นับถือพระพุทธศาสนา
3. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคจิต โรคประสาท หรืออื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม
4. สามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดการอบรม
5. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
 
บวชอุบาสิกาแก้ว1ล้าน

การรับสมัครโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว 1 ล้านคน

1. สมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center โทร 02-831-1234, 087-707-7771 ถึง 3
2. เดินทางสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ
3. สมัครผ่านผู้ประสานงานโครงการในอำเภอของท่าน

ของใช้ส่วนตัวที่ต้องเตรียมมาในการบวชอุบาสิกาแก้ว 1 ล้านคน

1. เสื้อขาว (แบบสุภาพ คอปิดมีแขน ไม่บาง ไม่รัดรูป)และผ้าถุงสีขาวสำหรับใส่อบรม ยาวเหนือข้อเท้า จำนวนเพียงพอสำหรับการอบรม
2. เสื้อกันหนาวสีขาวหรือสีสุภาพ 1 ตัว
3. เสื้อทับ, กระโปรงซับใน 2-3 ชุด
4. ผ้าถุงสีเข้มสำหรับใส่อาบนา 1-2 ผืน
5. ผ้าคลุมเข่าสีขาว 1 ผืน
6. ผ้าเช็ดตัว 1 ผืน
7. ผ้าห่ม 1 ผืน หรือถุงนอน 1 ฤง
8.  ไฟฉายพร้อมถ่าน 1 ชุด
9. ยาประจำตัว
10. รองเท้าแตะ 1 คู่
11. ไม้แขวนเสื้อ, ไม้หนีบผ้า
12. ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่, ยาสีฟัน, แปรงสีฟัน, ยาสระผม, ขันอาบนํ้า เป็นต้น

หลักการและเหตุผลโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว
 
     อุบาสิกา คือ ตำแหน่งของสตรีผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย ทำหน้าที่ในการอุปถัมภ์บำรุงและปกป้องคุ้มภัยให้แก่พระพุทธศาสนามาตลอดอายุ พุทธกาล ดังเช่น มหารัตนอุบาสิกาวิสาขา ผู้สร้างบุพพาราม วัดสำคัญในสมัยพุทธกาล จวบจนถึงปัจจุบันอุบาสิกาก็ยังคงเป็น 1 ใน 4 เสาหลักแห่งความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเหมือนเมื่อครั้งพุทธกาล
 
บวชอุบาสิกาแก้ว1ล้าน  
 อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนร่วมกันจุดโคมประทีปธัมมจาริณี ณ มหาธรรมกายเจดีย์
 
     อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หมายถึง อุบาสิกาผู้มีศีล 8 เป็นอาภรณ์ประดับกาย วาจา ใจ และปฏิบัติตามทางสายกลาง คือ อริยมรรคมีองค์ 8 ย่อมงดงามและบริสุทธิ์ ประดุจดอกไม้แก้วแรกแย้ม กายภายนอกก็ผุดผ่องใสด้วยอานุภาพแห่งศีล กายธรรมภายในที่เป็นหน่อเนื้อแห่งพุทธะ ก็สุกใสสว่าง ด้วยอานุภาพแห่งสมาธิ(Meditation)และปัญญา เช่นนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นอุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยอย่างแท้จริง ยิ่งบังเกิดขึ้นมากเพียงใด ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาก็ยิ่งมั่นคงถาวรเพียงนั้น
 
อุบาสิกาบวชได้ไม่จำกัดเชื้อชาติหรือเผ่าพันธ์ุ์  
 อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนช่วยกันคล้องสไบอย่างสง่างาม

จากโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 แสนคน  5 แสนคน และ 1 ล้านคนที่ผ่านมา ทำให้สตรีชาวพุทธหลายล้านคน    ได้มีโอกาสบวชเป็นอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ได้เรียนรู้ธรรมะทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ แม้หลังอบรมไปแล้ว ก็ตั้งใจรักษาศีล ปฏิบัติธรรมเป็นปกติ เกิดกระแสการทำความดี กระแสการปฏิบัติธรรม ไปทุกภาคส่วนในสังคมไทย
 
บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน1ล้านคนประจำปี2554 
 โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสตรีทุกวัย
 
      ด้วยเหตุนี้จึงได้เกิดกระแสเรียกร้องจากทุกภาคส่วนให้จัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่องดังนั้น คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาคีต่างๆ จึงได้ร่วมกันจัด  โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ณ ศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ เพื่ออบรมปลูกฝังศีลธรรมและอุดมการณ์พระพุทธศาสนา ให้สตรีชาวพุทธนับล้านคน กลายเป็นอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนผู้มีความมั่นคงในพระรัตนตรัย อันหมายถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนา และการพัฒนาศีลธรรมของโลกให้รุ่งเรืองสืบต่อไป 
  
บทความที่เกี่ยวข้องกับโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1,000,000 คน
 

รับชมคลิปวิดีโอโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ครั้งที่ 4
ชมวิดีโอโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ครั้งที่ 4  MP3 ธรรมะโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ครั้งที่ 4   Download ธรรมะโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ครั้งที่ 4
 
 
 
 

     
Tag : โรคประสาท  โรคจิต  โรค  อุบาสิกา  สมาธิ  ศีลธรรม  วิดีโอ  วัดพระธรรมกาย  ล้านคน  พระพุทธศาสนา  ปัญญา  ปฏิบัติธรรม  ธรรมะ  ธรรมกายเจดีย์  ธรรมกาย  ทางสายกลาง  

พิมพ์บทความนี้